PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Business Process Management - AM501026
Anglický název: Business Process Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

R. JESTON, J., AND NELIS, J.(2018). Business process management: practical guidelines to successful implementations. 4rd ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

or

R: JESTON, J., AND NELIS, J. (2014). Business process management: practical guidelines to successful implementations. 3rd ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

A: MADISON, D. (2005). Process mapping, process improvement, and process management: a practical guide for enhancing work and information flow. Paton Professional.

A: HAMMER, M. AND CHAMPY, J.A.(2009). Reengineering the corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business Books, New York

A: SCHEER, A.W., KRUPPKE, H., JOST, W., KINDERMANN, H. (2006). Agility by ARIS Business Process Management. Berlin: Springer-Verlag.

A: SCHEER, A.W., ABOLHASSEN, F., JOST, W., KIRCHMENR, M. (2003). Business Process Change Management. ARIS in Practice. Berlin: Springer-Verlag.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: průběžné testy, aktivita na cvičeních

Zkouška: seminární práce, prezentace práce, test

Poslední úprava: Botek Marek (14.01.2020)
Sylabus - angličtina

1. Process Management – Introduction, reasons for study, the benefits to business practices

2. Management systems – functional and process conception – basic terminology

3. Business process analysis

4. I. wave of BPM and its focus on continuous process improvement

5. II. Wave of BPM to achieve a radical increase in the organization's performance

6. III. Wave of BPM leading to developing of process oriented organization and

7. IV. Wave of BPM leading to competitiveness based on the processes and process management software support

8. Relationship between Business Process Management and Business Process Reengineering and certification according to ISO 900X

9. Components of process management and their application in business

10. MRP I and MRP II

11. Industrial engineering – definition, methods.

12. Basic modelling in ARIS

13. VAC Model

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Credit: tests, activity in exercises. Exam: seminar work, presentation of work, test.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha