PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Business Process Management - AM501026
Anglický název: Business Process Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (14.01.2020)

R: JESTON, J., AND NELIS, J., 2013. Business process management: practical guidelines to successful implementations. 3rd ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

A: HAMMER, M. AND CHAMPY, J.A., 2006. Reengineering the corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business Books, New York

A: SCHEER, A.W., KRUPPKE, H., JOST, W., KINDERMANN, H., 2006. Agility by ARIS Business Process Management. Berlin: Springer-Verlag.

A: SCHEER, A.W., ABOLHASSEN, F., JOST, W., KIRCHMENR, M., 2003. Business Process Change Management. ARIS in Practice. Berlin: Springer-Verlag.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (14.01.2020)

Zápočet: průběžné testy, aktivita na cvičeních

Zkouška: seminární práce, prezentace práce, test

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

1. Process Management – Introduction, reasons for study, the benefits to business practices

2. Management systems – functional and process conception – basic terminology

3. Business process analysis

4. I. wave of BPM and its focus on continuous process improvement

5. II. Wave of BPM to achieve a radical increase in the organization's performance

6. III. Wave of BPM leading to developing of process oriented organization and

7. IV. Wave of BPM leading to competitiveness based on the processes and process management software support

8. Relationship between Business Process Management and Business Process Reengineering and certification according to ISO 900X

9. Components of process management and their application in business

10. MRP I and MRP II

11. Industrial engineering – definition, methods.

12. Basic modelling in ARIS

13. VAC Model

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Credit: tests, activity in exercises

Exam: seminar work, presentation of work, test

 
VŠCHT Praha