PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Communication Systems and Networks - AM501027
Anglický název: Communication Systems and Networks
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Telecommunications - what does it all mean? We will look at history and the future. We will try it wired and wireless, and even at the speed of light (or almost…), on earth, underwater, and in space. For example: • How is electricity generated? Morse, the painter. Alexander "ring the" Bell! Telecommunications from above. • Do you know a Twisted Pair? How a landline works. • How the telephone network becomes the Internet…. • Light and dark. Transmission of information by light. • Why are networks "mobile"? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, etc. The more G, the better it is? How about us and how else? • Satellite systems (J. Kepler + A. C. Clarke = E. Musk). What do Saturn and Earth have in common? Does navigation know about me (we will walk around Čakovice - the place, where Chuck Norris got lost)? • How television (and Internet TV) works: a football match and a drastic clash of the Titans. • Is WiFi not working? What now… • Why the Internet is not for people, but things. • The biggest mistakes in the history of telco-business. The subject anxiously avoids formulas and mathematical relations (but it does not always succeed…) - the spotlight is pointed on principles and clarity.
Poslední úprava: Maga Dušan (09.06.2022)
Literatura - angličtina

R: LEON-GARCIA, A. Communication Networks: Fundamental Concepts and Key Architectures. Tata McGraw-Hill, 2017. 932 pages. ISBN 978-0070595019.

R: DODD, A. Z. The Essential Guide to Telecommunication. Prentice Hall, 2018. 672 pages. ISBN 978-0134506791.

A: Various internet sources.

Poslední úprava: Botek Marek (14.01.2020)
Sylabus - angličtina

1. Oscillations. Electric current and its parameters. Principles of the Fourier’s analysis. Basics of telecommunication technologies.

2. History of telecommunications (telegraph, telephone, radio, television, internet)

3. Metallic access routes, xDSL technologies

4. Public switched telephone networks (PSTN), Backbone networks. Access networks

5. Light. Optical fibers. Optical access networks. Measurement and security in optical networks.

6. Radio transmitting ways. Cellular networks. Generations of cellular technologies. Ad-Hoc networks.

7. Effectivity of communication routes. CDMA. Modulations.

5. Satellite technologies. Keppler‘s rules. Basic technical and technological issues. Examples of satellite systems. Satellite navigation.

9. IPTV. Analogue broadcasting. Digitalization. MPEG2/MPEG4 coding. Digital video broadcasting (DVB). Bases of IPTV technologies. Hybrid Broadcast Broadbad TV – HbbTV.

10. Wireless networks and technologies. Wi-Fi. Hardware. Topology. Security. Other aspects (e.g. Eduroam).

11. Network model and network architecture. Architecture of the Next Generation Network (NGN)

12. Introduction to Internet of Things. Used technologies. Coverage. Applications. Overlap to Industry 4.0.

13. Telecommunication services. Statistics. Expenses. Accounting and charging. Standardization.

14. Business in telecommunication. Basic rules. Construction of the communication network.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Exam: final test and oral exam

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha