PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Six Sigma - AM501028
Anglický název: Six Sigma
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.09.2020)

R: LEON-GARCIA, A. Communication Networks: Fundamental Concepts and Key Architectures. Tata McGraw-Hill, 2017. 932 pages. ISBN 978-0070595019.

R: DODD, A. Z. The Essential Guide to Telecommunication. Prentice Hall, 2018. 672 pages. ISBN 978-0134506791.

A: Various internet sources.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.09.2020)

1. Oscillations. Electric current and its parameters. Principles of the Fourier’s analysis. Basics of telecommunication technologies.

2. History of telecommunications (telegraph, telephone, radio, television, internet)

3. Public switched telephone networks (PSTN), Backbone networks. Access networks

4. Metallic access routes, xDSL technologies

5. Light. Optical fibers. Optical access networks. Measurement and security in optical networks.

6. Radio transmitting ways. Cellular networks. Generations of cellular technologies. Ad-Hoc networks.

7. Effectivity of communication routes. CDMA. Modulations.

8. Network model and network architecture. Architecture of the Next Generation Network (NGN)

9. Satellite technologies. Keppler‘s rules. Basic technical and technological issues. Examples of satellite systems. Satellite navigation.

10. IPTV. Analogue broadcasting. Digitalization. MPEG2/MPEG4 coding. Digital video broadcasting (DVB). Bases of IPTV technologies. Hybrid Broadcast Broadbad TV – HbbTV.

11. Wireless networks and technologies. Wi-Fi. Hardware. Topology. Security. Other aspects (e.g. Eduroam).

12. Introduction to Internet of Things. Used technologies. Coverage. Applications. Overlap to Industry 4.0.

13. Telecommunication services. Statistics. Expenses. Accounting and charging. Standardization.

14. Business in telecommunication. Basic rules. Construction of the communication network.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.09.2020)

Zkouška: test a písemná část z teorie

 
VŠCHT Praha