PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Supply Chain and Logistics Execution: Transportation and Warehousing - AM501030
Anglický název: Supply Chain and Logistics Execution: Transportation and Warehousing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Literatura - angličtina

Required:

  • Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management. Pearson Uk.

Recommended:

  • Gleissner, H. a Femerling J.Ch. (2012) Logistics Basics–Exercises–Case Studies. Springer.
  • Mangan, J., & Lalwani, C. C. (2016). Global logistics and supply chain management. John Wiley & Sons.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Písemný test (esej). Ústní zkouška.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Transport modes,

2. Distribution network,

3. Transport scheduling,

4. Transport management systems (TMS),

5. Transport Supplier contracting,

6. Transport Supplier performance management,

7. Warehousing cost assessment,

8. Storage systems,

9. Health and Safety programme, 5S,

10. Warehouse management system (WMS),

11. Warehousing risk management,

12. Transport and warehousing audit,

13. Continuous improvement of transport and warehousing,

14. Transport and warehousing trends and innovation.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Written exam (essay) & Oral exam.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
 
VŠCHT Praha