PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Supply Chain and Logistics Design - AM501031
Anglický název: Supply Chain and Logistics Design
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vašek Jan PhDr. MSc.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Required:

  • Papers covering individual topics will be assigned during the course.

Recommended:

  • Van Weele, A. (2018) Purchasing and Supply chain management. Cengage learning.
  • Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C., & Patterson, J. L. (2015). Purchasing and supply chain management. Cengage Learning.
  • Lysons, K., & Farrington, B. (2016). Procurement and supply chain management. Pearson.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Individuální projekt (krátký přehled literatury vybrané nákupní kategorie): 20 b., Skupinový projekt (společný článek): 20 b., Aktivita (aktivní účast na kurzu): 10 b., Písemná zkouška (esej): 50 b.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

1. Lean and Agile supply chains,

2. Achieving fit between the logistics/supply chain management and corporate strategy,

3. Reverse logistics,

4. Supply chain modelling and option evaluation,

5. Managing extended supply chains,

6. Supply chain project definition and scope,

7. Project management life-cycle,

8. Project governance structure and teamwork,

9. Project management practices,

10. Problem solving techniques, Decision centre,

11. Project cost planning and assessment,

12. Project quality management,

13. Barriers to optimizing supply chain and logistics design,

14. Managing supply chains in the era of volatility,

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Individual project (short literature review of selected category): 20 points, Group project (joint article): 20 points, Course activity (active participation in course activities): 10 points, Written exam (essay): 50 points.

 
VŠCHT Praha