PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Supply Chain and Logistics Planning - AM501032
Anglický název: Supply Chain and Logistics Planning
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

Required:

  • Papers for individual topics will be assigned during the course.

Recommended:

  • Gleissner, H. a Femerling J.Ch. (2012) Logistics Basics–Exercises–Case Studies. Springer.
  • Mangan, J., & Lalwani, C. C. (2016). Global logistics and supply chain management. John Wiley & Sons.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Individuální projekt (krátký přehled literatury vybrané nákupní kategorie): 20 b., Skupinový projekt (společný článek): 20 b., Aktivita (aktivní účast na kurzu): 10 b., Písemná zkouška (esej): 50 b.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Demand management process,

2. Push/Pull planning,

3. Theory of constraints,

4. Inventory management,

5. Collaborative forecasting,

6. Safety stock management,

7. Distribution requirements planning (DRP) improvement,

8. Stock obsolescence and redundancy,

9. Sales and Operations Planning (S&OP) process,

10. Scenario planning,

11. Inventory optimisation tools,

12. Advanced planning systems (APS),

13. Managing logistics crises,

14. Continuous improvement across the supply chain

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Individual project (short literature review of selected category): 20 points, Group project (joint article): 20 points, Course activity (active participation in course activities): 10 points, Written exam (essay): 50 points.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
 
VŠCHT Praha