PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Lean Manufacturing Implementation - AM501033
Anglický název: Lean Manufacturing Implementation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Literatura - angličtina

SALVENDY, Gavriel. Handbook of industrial engineering: technology and operations management. Wiley&Sons, 2001. ISBN 0-471-33057-4.

LIKER, J.K. The Toyota Way: 14 Management Principles From The World's Greatest Manufacturer. New York : McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-139231-9.

JESTON, J., AND NELIS, J., 2013. Business process management: practical guidelines to successful implementations. 3rd ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

HAMMER, M. AND CHAMPY, J.A., 2006. Reengineering the corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business Books, New York

SCHEER, A.W., KRUPPKE, H., JOST, W., KINDERMANN, H., 2006. Agility by ARIS Business Process Management. Berlin: Springer-Verlag.

SCHEER, A.W., ABOLHASSEN, F., JOST, W., KIRCHMENR, M., 2003. Business Process Change Management. ARIS in Practice. Berlin: Springer-Verlag.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Participation: Simulation game LegoLean game, Simulation game 5S

Online tests

Participation in activities in the first week - external lectures and excursions.

Processing of project documentation - outputs from the project in the form of semester work and presentation.

Presentation of project results to the company's management and subsequently to other students. Defending the project and its outputs.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Sylabus - angličtina

The aim of the course is to provide students with theoretical and practical knowledge in the field of modern and specific approaches to management - lean management. Students will gain knowledge for the practical implementation of lean management methods and then especially new skills in cooperation on a specific project in a partner company.

Students will be acquainted with the theoretical and practical possibilities of applying basic lean management methods, which are value stream mapping, 5S, SMED, TPM, waste identification and elimination, KATA management, strategic lean management, managerial skills, communication and continuous improvement.

Attention is paid especially to those approaches that are most often used in practice, including practical demonstrations and training using simulation games. Case studies and excursions are also included. Participants are also practically led on projects in partner companies with the aim of acquiring new skills in the implementation of lean management methods into real company processes.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Simulation game LegoLean game

Simulation game 5S

Online tests

Participation in activities in the first week - external lectures and excursions.

Processing of project documentation - outputs from the project in the form of semester work and presentation.

Presentation of project results to the company's management and subsequently to other students. Defending the project and its outputs.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Práce na individuálním projektu 1.8 50
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha