PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Lean Manufacturing Implementation - AM501033
Anglický název: Lean Manufacturing Implementation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

SALVENDY, Gavriel. Handbook of industrial engineering: technology and operations management. Wiley&Sons, 2001. ISBN 0-471-33057-4.

LIKER, J.K. The Toyota Way: 14 Management Principles From The World's Greatest Manufacturer. New York : McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-139231-9.

JESTON, J., AND NELIS, J., 2013. Business process management: practical guidelines to successful implementations. 3rd ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

HAMMER, M. AND CHAMPY, J.A., 2006. Reengineering the corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business Books, New York

SCHEER, A.W., KRUPPKE, H., JOST, W., KINDERMANN, H., 2006. Agility by ARIS Business Process Management. Berlin: Springer-Verlag.

SCHEER, A.W., ABOLHASSEN, F., JOST, W., KIRCHMENR, M., 2003. Business Process Change Management. ARIS in Practice. Berlin: Springer-Verlag.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Participation: Simulation game LegoLean game, Simulation game 5S

Online tests

Participation in activities in the first week - external lectures and excursions.

Processing of project documentation - outputs from the project in the form of semester work and presentation.

Presentation of project results to the company's management and subsequently to other students. Defending the project and its outputs.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

The aim of the course is to provide students with theoretical and practical knowledge in the field of modern and specific approaches to management - lean management. Students will gain knowledge for the practical implementation of lean management methods and then especially new skills in cooperation on a specific project in a partner company.

Students will be acquainted with the theoretical and practical possibilities of applying basic lean management methods, which are value stream mapping, 5S, SMED, TPM, waste identification and elimination, KATA management, strategic lean management, managerial skills, communication and continuous improvement.

Attention is paid especially to those approaches that are most often used in practice, including practical demonstrations and training using simulation games. Case studies and excursions are also included. Participants are also practically led on projects in partner companies with the aim of acquiring new skills in the implementation of lean management methods into real company processes.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Simulation game LegoLean game

Simulation game 5S

Online tests

Participation in activities in the first week - external lectures and excursions.

Processing of project documentation - outputs from the project in the form of semester work and presentation.

Presentation of project results to the company's management and subsequently to other students. Defending the project and its outputs.

 
VŠCHT Praha