PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Agile Bootcamp - AM501034
Anglický název: Agile Bootcamp
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Project based-course where students get hands-on experience solving a real problem for a company partner applying knowledge and skills from agile project management, user experience, product management. The specific tools used vary based on the company assignment. The course is enhanced by interaction with experts from the company partner and guest speakers and coaches. Course typically serves as a capstone after students have completed courses on project management and agile project management; interested students without this experience can replace these by suggested online components before the course start. Course uses experiential learning, project based learning, flipped classroom and peer-learning.
Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Literatura - angličtina

B: KNAPP, Jake; ZERATSKY, John; KOWITZ, Braden. Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days. Simon and Schuster, 2016.

B: GOTHELF, Jeff; SEIDEN, Josh, Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience, O'Reilly Media, 2021

C: FOWLER, Martin, et al. The agile manifesto. Software development, 2001, 9.8: 28-35.

C: MARFURT, Markus. Pocket Guide to the Professional Scrum Master Certification (PSM 1). BoD–Books on Demand, 2020.

C: The Scrum Guide, 2020

B: Online courses and resources on User Experience, Product Management, Design Thinking, Agile

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

100% práce na projektu

(Vzhledem k povaze projektové práce a závazku vůči partnerské společnosti je účast na většině zasedání povinná. Pokud studenti zmeškají relaci, mohou ji nahradit absolvováním navrhovaných online kurzů k danému tématu).

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Sylabus - angličtina

The course is typically taught in a block form over a full week before or after the regular semester (in the face-to-face format), the online format is taught over multiple weeks.

1. Orientation: working with a partner company

2. Project assignment

3. Tools to support project-work

4. Defining problem to be solved

5. Generating possible solutions

6. Prototyping

7. User testing

8. Gaining insights from user testing

9. Developing a client presentation

10. Presentation to the host company

11. Guest speakers on User Research

12. Guest speakers on Project Management

13. Guest speakers on Agile Project Management

14. Guest speakers on Product Management

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
  • 100% project work (includes assessment by the instructor and self-assessment by the student)
  • Due to the nature of project-based work and commitment to the partner company attendance in most of the sessions is mandatory. In case the students miss a session they can replace it by completion of suggested online courses on the topic.

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Práce na individuálním projektu 2.1 60
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha