PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Strategic planning and Development Policies - AM501053
Anglický název: Strategic planning and Development Policies
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)
The course Strategic Planning and Development Policy introduces students to the methodological, institutional and practical (implementation) framework of strategic planning, primarily in the public, but also corporate and non-profit sectors. Students get to know examples of sectoral, government municipal and international policies and strategic documents and its (spatial and master planning, general management, public interest, sustainability etc.) context.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Competence for analysis, implementation and interpretation of different types of strategic plans and public policies and design its assignment.

Ability to develop a strategic plan or its part.

Orientation in in current public policies and general overview of relevant European, international and Czech strategic documents with an impact on sustainable development.

Ability to recognize its impact and

Competence for evaluation of startegic plans and public and development policies.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Actuall relevant EU documents (European Commission Commission, European parliament, ECSC).

Strategic plans of selected cities and regions.

Demko, George (Ed.). Regional Development. Problems and Policies in Eastern and Western Europe. London: Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315103280.

Wauters, B. Strategic management in the public sector and public policy- making: friend or foe?. EU, 2019 (https://ec.europa.eu/esf/transnationality/sites/esf/files/strategic_management_book_final2b.pdf)

Bryson, J. M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement.

Jacobs, J. The Death and Life of Great American Cities. Vintage, 1992.

Birkland, T. An Introduction to the Policy Process Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. Routledge, 2020.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Mandatory and recommended literature.

Teachers presentations for traditional and distance (on-line) teaching.

Documents (public policies, strategic plans).

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Lectures.

Group work: public presentations.

Homework: recherche activities.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Submission of semester work.

Submission of homeworks (researching).

Participation in lessons, group work and presentations.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

1) Introduction to strategic planning. Strategic planning and sustainability. Ppublic and development policies and strategic planning. Strategic plans and public policies typology.

2) Methodological, legal and institutional framework of public development policies.

3) Methodological, legal and institutional framework of strategic plans, links to strategic management. Formal and content framework of strategic planning documents. History of strategic planning including key relevant documents.

4) Contemporary public policies (Czech Republic, EU) relevant to the agenda of environmental, social and economic sustainability.

5) Selected strategic plans of cities and regions. Case studies.

6) Strategic plans of cities and regions and spatial and master planning and the concept of smart cities.

7) Participation and communication. Transparent preparation of public policies and strategic plans. Leadership rule.

8) Analytical methods in strategic planning. Assessing the Environment for SWOT/PESTLE analyse,

9) Strategic plans, goals, policies. Feasibility and implementation. Contemporary trends in the strategic planning. SW platforms and communication tools.

10) Evaluation of public policies and strategic plans. Evaluation methodological framework.

11) Selected sectoral policies I

12) Selected sectoral policies II

13) Strategic planning in the corporate and non-profit sector.

14) Perspectives and actuall challenges of strategic planning of cities and regions in Europe.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Credit will be awarded on the basis of attendance and active participation in seminars and the elaboration and defence of a semester work on an individually assigned topic. The course will end with an oral exam.

 
VŠCHT Praha