PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technoeconomic Projects - AM501061
Anglický název: Technoeconomic Projects
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Souček Ivan Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course is focused on Investment decision-making process with accent to circular economy project initialisation, preparation and implementation. Detailed approach to Project phases will be applied with demonstration of practical cases: scouting study, opportunity study, feasibility study, basic design and detailed engineering design. Particular attention will be paid to the assessment of project economics demonstrating selected business cases. Project schedule management and Cash Flow modelling will be presented together with Project Post-implementation Review.
Poslední úprava: Scholleová Hana (21.03.2023)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be taught techniques used in project management, based primarily on project valuation, planning, budgeting. They will be capable of project decision-making.

Poslední úprava: Scholleová Hana (21.03.2023)
Literatura - angličtina

R: Construction Management, Sixth Edition, Wiley (2019), ISBN 978-1-118-74505-2

A: Jackson, Barbara J.: Construction Management JumpStart, Sybex (2004), ISBN-10: 9780782143362

A: Keoki Sears, Glenn A. Sears, Richard H. Clough, Jerald L. Rounds, Robert O. Segner, Jr.: Construction Project Management - A Practical Guide to Field

A: Jackson G. Majura: Feasibility Study: A Practical Diy Guide for Sme Projects with a Detailed Case Study, Author Solutions Inc (2019), ISBN-13: 781543490091

Poslední úprava: Scholleová Hana (09.11.2023)
Sylabus - angličtina

1. Investment decision-making – introduction (project life phases, projects cathegorisation) – 4 hours

2. Pre-Investment project phase (practical cases: scouting study, opportunity study, feasibility study) – 4 hours

3. Assessment of project economics (static and dynamic model calculation, business cases: Biomates Economic Assessement, Green Hydrogen production) – 4 hours

4. Project schedule management (PERT diagram/MS Project presentation), Cash Flow modelling – 4 hours

5. Engineering, Procurement and Construction phase (Project Budgeting and Contracting) – 4 hours

6. Project Post-implementation Review – 4 hours

7. Investment decision making – conclusions (focused on circular economy) – 4 hours

Poslední úprava: Scholleová Hana (21.03.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Active participation in lectures.

Poslední úprava: Scholleová Hana (09.11.2023)
 
VŠCHT Praha