PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
*Czech Language and Culture - AM834001
Anglický název: *Czech Language and Culture
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Anotace -
The aim of this course is to deliver basic knowledge about the Czech language. Familiar everyday expressions will be taught and frequently used phrases aimed at the satisfaction of needs of a specific type will be explained. Emphasis will be laid on topics such as: personal introduction, basic personal and family information, food and restaurants, shopping etc. The students will learn the way to ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she can do.
Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

After the course, the students should be able to interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help, to hold a conversation related to areas of most immediate relevance, communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

After the one-semester course, the students should reach the level of A1, overlapping even into A2 (according to CEFR).

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Literatura -

1.Czech Express 1 � Lída Holá, Akropolis 2007 (+CD)

2.Czech Express 2, Lída Holá, Pavla Bořilová, Akropolis 2011

3.New Czech Step by Step � Lída Holá, Akropolis 2004, 2005 (+CD)

4.New Czech Step by Step (Activity Book) � Lída Holá, Akropolis 2004, 2005

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní opory - angličtina

Various materials created by the tutor, including audio and video-materials.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Evaluation moment:

Periodical: 80% attendance, active participation it the lessons, a lesson-to-lesson study essential (homework requested regularly).

Evaluation form:

Final spoken exam (approx. 5-10 minutes + the time for preparation).

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Sylabus -

1. Introduction: the alphabet, pronunciation notes, basic linguistic vocabulary; conjugation of the verb "být" in the

present tense and its negation; genders and basic word-stock (boy, girl, man, woman, student, school etc.).

2. Basic phrases and conversational phrases: Jak se to řekne česky., Mluvte pomalu, prosím., Nerozumím., Mám otázku.,

Kdo/Co je to.; Jak se máte/š � the vy/Vy//ty distinction; the polysemic use of the word "prosím" (rooted in various

situations); jmenuju se, studuju, pracuju � the Czech verbal classes and basic verbs (the "-je" conjugation).

3. Basic dialogues: Introducing oneself and someone else; nationalities (nouns, adjectives), verbs: mít, jet, jít and

their conjugation; the types of conjugation in all the remaining classes demonstrated on particular verbs (-á: dělat; -

í: prosit, -e: jít, -ne: začne); phrases: Odkud jsi/jste?, Těší mě., Mějte se hezky.

4. Cardinal and ordinal numerals; conversation on the phone; giving phone numbers. How much is it? � Shopping (food and

clothes).

5. Directions; the kde/kam distinction; static description (description of a room); navigating through the city with a

map.

6. Possessive and demonstrative pronouns. Adjectives: hard/soft + basic declination and comparison rules; accusative with

nouns and adjectives; My family.

7. The instrumental (the 7th case) with means of transport (metrem, tramvají). The distinction between "mít rád/rád

dělat". Negative and indefinite pronouns.

8. When is it?: days of the week, months, seasons, dates.; important verbs and their distinction: začít/začínat;

končit/ukončit; otvírat/otevřít; zavírat/zavřít; jít/chodit; přijít/přicházet; jet/jezdit; sejít se.

9. The verb "mít" and its phrasal use: mít kašel, mít rýmu, mít štěstí, mít náladu, mít zkoušku etc.; mít pocit, že…, mít

dojem, že…, mít tušení, že…, mít strach, že…

10. In a restaurant; The menu; basic conversational phrases (dát is; zvlášť/dohromady � Czech customs of rounding the

price for a tip); the Czech menu; 1x, 2x, 3x…(expressing "times").

11. Roleplay: waiter/guest; phrases: chtěl bych � the basics about present conditional mood.

12. Past tense and it practice. A guided tour. Video: The Czech history and present. Czech banknotes � information about

famous and well-known Czechs.

13. Future tense. Perfective and imperfective aspect � basics. Basic future conjugation. How do I imagine my future?

Revision of present conditional mood.

14. Final exam - spoken. A dialogue (in Czech purely) with the tutor.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Vstupní požadavky -

Starting competences are not expected.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
 
VŠCHT Praha