PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Colloid and Surface Engineering - AMI00405
Anglický název: Colloid and Surface Engineering
Zajišťuje: Université Toulouse III - Paul Sabatier, France (I004)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
 
VŠCHT Praha