PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Individual Project 3 - Nanotechnology - AMI00606
Anglický název: Individual Project 3 - Nanotechnology
Zajišťuje: Universidad de Zaragoza, Spain (I006)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
 
VŠCHT Praha