PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Strategic Management of Research - AMI02904
Anglický název: Strategic Management of Research
Zajišťuje: Universidad de Oviedo (I029)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: UNIOVI
 
VŠCHT Praha