PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Theory and Technology of Pigments and Powder Materials Production - AP105004
Anglický název: Theory and Technology of Pigments and Powder Materials Production
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šulcová Petra prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : D105009
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Předmět popisuje metody přípravy pigmentů a práškových materiálů srážením a reakcemi v tuhé fázi, problematiku práškových polykrystalických látek jako surovin při syntéze pigmentů. Uvádí přehled, rozdělení a oblasti použití anorganických pigmentů, výrobu základních a speciálních anorganických pigmentů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Studenti budou umět:

popsat způsoby výroby práškových materiálů a pigmentů;

navrhnout vhodné suroviny pro jejich výrobu;

získají přehled o současné výrobě anorganických pigmentů, jejich vlastnostech a použití pro aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Z: Šulcová P.: Vlastnosti anorganických pigmentů a metody jejich hodnocení, Univerzita Pardubice 2008.

Z: Tilley R.: Colour and the optical properties of materials, Wiley-VCH, Weinheim, 2000.

Z: Lhotka M., Šulcová P., Bělina P., Paidar M., Híveš J., Dohnalová Ž.: Úvod do anorganické technologie, VŠCHT Praha 2012.

Z: Kizlink J.: Technologie chemických látek, VUTIUM Brno 2005.

Z: Kratochvíl B.: Chemie a fyzika pevných látek, VŠCHT Praha 1994.

Z: G. Buxbaum: Industrial Inorganic Pigments, Wiley-VCH, Weiheim 2005.

D: Oyarzún J.M.: Pigment processing, Vincentz Verlag, Hannover, 2000.

D: Schubert U., Hüsing N.: Synthesis of Inorganic Materials, 2005, Wiley-VCH, Weiheim.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

www.journals.elsevier.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

přednášky

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Úvod do fyzikálně-chemických, strukturních a chemických vlastností práškových materiálů.

2. Metody přípravy práškových materiálů (difuze v práškových materiálech).

3. Metody srážení málo rozpustných solí.

4. Příprava reakcemi v tuhé fázi, význam reaktivity surovin.

5. Problematika práškových polykrystalických látek jako surovin při přípravě práškových materiálů.

6. Přehled anorganických pigmentů (rozdělení, vlastnosti, použití). Plniva.

7. Základní bílé pigmenty (TiO2, ZnO, ZnS, ZnSBaSO4).

8. Základní barevné pigmenty (rozdělení, výroba).

9. Základní černé pigmenty.

10. Rozdělení speciálních anorganických pigmentů (keramické, perleťové a lesklé, luminiscenční).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha