PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Microwave Chemistry - AP110005
Anglický název: Microwave Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Církva Vladimír Dr. Ing.
Záměnnost : D110008, P110005
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět je zaměřen na vývoj mikrovlnné chemie (historie, popis), na mechanismus mikrovlnného ohřevu (polarizační vs. vodivostní), na interakce mikrovln s materiály (absorpce, transmise, odraz, rozptyl), na chování látek v mikrovlnném poli (superheating effects, komplexní dielektrická konstanta, ztrátový úhel, penetrační hloubka, hot spots), na aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce (zvýšení reakční rychlosti, vliv na výtěžek a selektivitu reakce), na experimentální zařízení pro mikrovlnnou chemii (magnetron, měření teploty).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět:

pochopit vliv mikrovln na chemické reakce

vybrat vhodné reakce pro aplikaci mikrovln

vést experimenty na komerčních mikrovlnných zařízeních

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: Církva V., Sobek J., Žabová H.: Mikrovlnná chemie (učební text)

Z: de la Hoz A., Loupy A.: Microwaves in Organic Synthesis, Third Edition, 2012 Wiley-VCH Verlag, ISBN: 978-3-527-33116-1

D: Kappe C.O., Stadler A., Dallinger D.: Microwaves in Organic and Medicinal Chemistry, 2012 Wiley-VCH Verlag, ISBN: 978-3-527-33185-7.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studijní materiály k přednáškám dostupné na e-learningu předmětu

Monografie k jednotlivým metodikám:

Microwaves in Organic Synthesis, Third Edition

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vscht.cz/doi/book/10.1002/9783527651313

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. Úvod a vývoj mikrovlnné chemie

2. Mikrovlnná trouba - historie, popis, nebezpečí spojená s mikrovlnným zářením

3. Mechanismus mikrovlnného ohřevu (polarizační, vodivostní)

4. Interakce mikrovln s materiály (absorpce, transmise, odraz, rozptyl)

5. Chování látek v mikrovlnném poli 1 (superheating effects)

6. Chování látek v mikrovlnném poli 2 (komplexní dielektrická konstanta, ztrátový úhel)

7. Chování látek v mikrovlnném poli 3 (penetrační hloubka, hot spots)

8. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 1 (zvýšení rychlosti reakce)

9. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 2 (vliv na výtěžek)

10. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 3 (selektivní ohřev)

11. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 4 (rovnoměrný ohřev)

12. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 5 ("zelená chemie")

13. Experimentální zařízení pro mikrovlnnou chemii (magnetron, měření teploty)

14. Mikrovlny v praxi

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Fyzika, Fyzikální chemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Úspěšné absolvování zkouškové písemky (nejméně 50 %) a následně ústní zkoušky (50 %). Studenti mohou předmět absolvovat v češtině nebo v angličtině.

 
VŠCHT Praha