PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Nanomaterials for bioapplications - AP126007
Anglický název: Nanomaterials for bioapplications
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (07.07.2022)
The subject Nanomaterials for bioapplications is focused on biomaterials and their development and their classification, new generation nanobiomaterials, their preparation and degradation. Furthermore, metal, ceramic, polymer and composite biomaterials as well as nanobiomaterials for tissue engineering will be presented. Nanoparticles in pharmacy and targeted drug delivery, nanoparticles from natural biopolymers, quantum dots and superparamagnetic nanoparticles for diagnostics and therapy will be presented.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (07.07.2022)

Studenti budou umět:

charakteristiku biomateriálů a jejich klasifikace, nanobiomateriály, přípravu biomaterálů, degradaci biomateriálů a jejich vlastností, kovové, keramické, polymerní a kompozitní biomateriály, biomateriály pro tkáňové inženýrství, nanočástice ve farmacii-cílený transport léčiv, nanočástice z přírodních biopolymerů, nanočástice citlivé na změny teploty a pH, kvantové tečky, superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii.

Literatura -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (07.07.2022)

D S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D S.S.R. Kumar Challa (Ed.): Nanomaterials for Medicial Diagnosis and Therapy. Wiley-VCH, 2007.

D M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2017.

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Studijní opory -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (07.07.2022)

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám jsou dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (07.07.2022)

1. Biomaterials and their development, characteristics of biomaterials and their classification.

2. Nanobiomaterials - a new generation of biomaterials, the influence of the "nanoscale".

3. Preparation of biomaterials.

4. Degradation of biomaterials and their properties.

5. Metal and ceramic biomaterials.

6. Polymer and composite biomaterials.

7. Nanobiomaterials for tissue engineering.

8. Nanoparticles in pharmacy - targeted drug delivery, physico-chemical characteristics.

9. Synthetic biodegradable polymeric nanoparticles.

10. Nanoparticles from natural biopolymers (micelles, liposomes, polysaccharides).

11. Nanoparticles sensitive to changes in temperature and pH.

12. Quantum dots - modern fluorescent markers.

13. Superparamagnetic nanoparticles for diagnostics and therapy.

14. Carbon nanotechnology for drug transport (nanotubes, nanodiamonds).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (07.07.2022)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha