PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Petrochemistry - AP215001
Anglický název: Petrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : D215001, P215001
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět si mohou zapsat jen studenti DSP, kteří neabsolvovali v magisterském studiu předmět M215003 Petrochemie. Předmět seznamuje studenty s výrobou a využitím nejdůležitějších velkotonážních chemikálií, které se vyrábějí hlavně z ropných frakcí a zemního plynu. Absolventi získají přehled o výrobě a využití etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, amoniaku a dalších látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Po absolvování předmětu se studenti budou orientovat v surovinové základně pro výrobu velkotonážních organických chemikálií, budou rozumět postupům výroby velkotonážních organických chemikálií a uplatnění těchto chemikálií při výrobě různých plastů, kaučuků, pryskyřic, vláken, detergentů a dalších důležitých produktů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-141042-2

Z: Weissermel K., Arpe H. J.: Industrial Organic Chemistry. 3rd edition, VCH, A Wiley Company, Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997, ISBN 3-527-28838-4

D: Wittcoff H. A., Reuben B. G.: Industrial Organic Chemicals. John Wiley and sons, Inc., New York, USA, 1996, ISBN 0-471-54036-6

D: Chauvel A., Lefebvre G.: Pertochemical Processes, Technical and Economic Characteristics. Éditions Technip, 1989, ISBN 2-7108-0561-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Blažek J., Lederer J., Herynk T.: Petrochemie. Interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

První blok předmětu je věnován přehledu surovin a výrobě základních petrochemikálií, tj. etylenu, propylenu, benzenu, toluenu xylenům. Druhý blok výuky je věnován využití těchto základních petrochemikálií při výrobě dalších velkotonážních chemikálií, které se používají při výrobě různých plastů, kaučuků, pryskyřic, vláken, detergentů a dalších důležitých produktů. Ve třetím bloku je probírána výroba vodíku, syntézních plynů (vodík + oxid uhelnatý) a využití těchto plynů při výrobě uhlovodíků, amoniaku a metanolu, a využití těchto chemikálií. Čtvrtý blok je věnován výrobě a využití tenzidů, acetylenu a naftalenu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

2 průběžné testy

Zkouškový test

 
VŠCHT Praha