PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Life Cycle Assessment - AP240006
Anglický název: Life Cycle Assessment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : D240028, P240006
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět je určen pro hlubší pochopení souvislostí hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb či technologií metodou posuzování životního cyklu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti

  • budou schopni vypracovat vlastní studii LCA;
  • budou znát legislativní souvislosti problematiky LCA;
  • budou mít zkušenost s profesionálním LCA software.
Literatura -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (17.12.2020)

Z:

Kočí, V.: Environmentální dopady, Posuzování životního cyklu, skripta, VŠCHT Praha, 2013

Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, Ekomonitor, Chrudim, 2009, ISBN 978-80-86832-42-5. pp. 263.

M.A. Curran: Life Cycle Assessment Student Handbook, Wiley, 2012

D:

Baumann, H. and A.M. Tillman, The Hitch Hiker´s Guide to LCA, 2004, Lund: Studentlitteratur.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. Principy LCA

2. Vztahy mezi LCA, LCT a oběhovou ekonomikou

3. Sběr inventarizačních dat.

4. Definice cílů

5. Definice rozsahu

6. Inventarizační analýza

7. Alokace

8. Hodnocení dopadů životního cyklu

9. Charakterizační modely

10. Tvorba procesů

11. Definice materiálových a energetických toků

12. Tvorba produktového schématu a úprava hranic systému

13. Výpočty výsledků indikátorů kategorií dopadu

14. Interpretace LCA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Prezentace projektu zakončená ústní zkouškou.

 
VŠCHT Praha