PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Applied Biology - AP319002
Anglický název: Applied Biology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc.
Záměnnost : D319018, P319002
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Předmět (s důrazem na aspekt aplikace) integruje vybraná témata buněčné a molekulární biologie. V tomto kontextu, přehled presentované faktografie odpovídá požadavkům předpokládaného budoucího uplatnění posluchače, a to obecně v oblasti biotechnologie, specificky v jejím bio-farmaceutickém, potravinářském a environmentálním sektoru. Faktografie je takto členěna: 1. Modul: mechanizmy regulující buněčné vnímání mimobuněčného prostředí. 2. Modul: biologie mnohobuněčných konsorcií; polymikrobiální infekce; biologie mikrobiomů. 3. Modul: buněčná citlivost a rezistence; interakce patogen-hostitel. Předmět je určen post-graduálním studentům, kteří absolvovali studijní obor biotechnologie a biotechnologie léčiv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Absolvováním předmětu student by měl být schopen: a) odlišit potenciálně aplikovatelnou znalost, a to v rámci vývoje poznávání technologicky významné vlastnosti buňky určitého typu, její funkce, komponentů i produktů; b) samostatně zvládnout faktografii integrujících témat více biologických disciplín.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Vhodné publikace odborných periodik budou doporučeny individuálně; vlastní výběr dalšího studijního materiálu je očekáván.

Z: Glenn F., Molecular Biology and Pathogenesis, Academic Press, 2014, 978-1-908230-30-0

Z: Glick B., Molecular Biotechnology, ASM Press, 2003, 978-1-55581-224-9

Z: Datar R., Concepts in Applied Molecular Biology,BioTechniques Press,2003, 1-881299-30-9

Z: Romani M., Aquatic Biofilms,Caister Academic Press, 2016, 978-1-910190-17-3

D: Lear G., Biofilm in Bioremediation,Caister Academic Press, 2016,978-1-910190-29-6

D: Kaufmann S.,The Innate Immune Response to Infection, ASM Press, 2004, 978-1-55581-291-1

D: Fuentes M., Proteomics, Academic Přes, 2014, 978-1-908230-46-1

D: Siber G., Pneumococcal Vaccines, ASM Press, 2008, 978-1-55581-408-3

D: Cossart P., Cellular Microbiology, ASM Press, 2004, 978-1-55581-302-4

D: Sanchez S., Antibiotics,Caister Academic Press, 2015,978-1-908230-54-6

D: Coste A., Antifungals, Caister Academic Press, 2015,978-1-910190-01-2

D: Fleming D., Biological Safety:.. ASM Press, 2006, 1-55581-339-

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

http://www.nature.com/naturebiotechnology

http://www.nature.com/reviews

http://aem.asm.org/

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Přednášky, v některých tématech interaktivně s prezentací posluchačů; navazující semináře,včetně skupinové diskuse. V této souvislosti budou doporučeny vhodné články odborných periodik.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Témata jednotlivých přednášek jsou ilustrací současné použitelnosti buněčných funkcí, procesů, vlastností a komponentů s cílem ilustrovat použitelnost širšího spektra individuálních buněčných typů, včetně stavů buněčné diferenciace i umělých „buněčných“ kompartmentů. Předmět volně navazuje na většinu biologických předmětů fakulty a klade si za cíl maximální možnou pestrost přednášených témat v oblasti pokročilé aplikované biologie. Předmět zahrnuje rovněž téma experimentálního přístupu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Hodnocení ústní prezentace schváleného tématu (ů).

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha