PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biotechnology in pharmacy - AP319009
Anglický název: Biotechnology in pharmacy
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (12.05.2022)
Advanced biotechnological processes for the industrial production of pharmaceutical preparations or their precursors. Biochemical and engineering nature of these processes, their regulation, and control. An overview of biotechnologies used to obtain important drugs.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (12.05.2022)

Students will know the advanced biotechnological processes used in the industrial production of various types of pharmaceuticals; they will understand the nature of biosynthesis and its control in different types of producers; they be able to compile a theoretical design of a technological process for the production of a compound; they gain a comprehensive overview of the production of pharmaceuticals using biotechnological processes.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (12.05.2022)

R: Murray Moo-Young (Ed.) Comprehensive Biotechnology 3rd edition, Pergamon 2019.

A: D. J. A. Crommelin et.al. Pharmaceutical Biotechnology 4th edition, Springer 2013.

A: B. H. Lee. Advanced Fermentation and Cell Technology, Wiley Blackwell 2022.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (12.05.2022)

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vscht.cz/doi/book/10.1002/14356007

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (12.05.2022)

1. Introduction - the participation of biotechnological processes in the pharmaceutical industry

2. Development of biological agents for biotechnology - microorganisms, tissue cultures, higher eukaryotes

3. Modification and regulation of metabolism to achieve high drug overproduction

4. Characteristics of unit operations of downstream and upstream processes in biotechnology

5. Biotechnological production of polyketides

6. Biotechnological production of other antibiotics

7. Biotechnological production of anticancer drugs

8. Biotechnological production of pharmaceutically important alkaloids and other toxins

9. Biotechnological production of vitamins

10. Biotechnological production of polysaccharides

11. Therapeutic enzymes

12. Industrial biotransformations for the production of precursors and products in pharmacy

13. Vaccines

14. Other biopharmaceuticals

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (12.05.2022)

Successful completion of the oral exam.

 
VŠCHT Praha