PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Surfactant Chemistry and Detergent Technology - AP322002
Anglický název: Surfactant Chemistry and Detergent Technology
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Berčíková Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : P322002
Anotace -
Hlubší pochopení fyzikálních, fyzikálně-chemických změn tenzidů a chemických reakcí tenzidů probíhajících při jejich výrobě a navrhování složení detergentů . Možnosti regulace těchto procesů a změn.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat a vysvětlit fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti a chemické reakce tenzidů a detergentů v technologii. Řídit technologické procesy výrobě tenzidů a detergentů, poznat nežádoucí chemické změny a odstraňovat provozní odchylky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: Porter M.R.: Handbook of Surfactants, Chapman and Hall 1994; ISBN 0-7514-0710-6.

D: Lange K.R. : Detergents and cleaners, Hanser Publishers 1994; ISBN 3-446-17307-2

Lai K.-Y.: Liquid detergents, Taylor and Francis 2006, Boca Raton (USA); ISBN: 978-0-8247-5835-6

Hartland S.: Surface and interfacial tension, Measurement, Theory, and Applications, Marcerl Dekker 2004, New York; ISBN:0-8247-5034-9

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

Samostudium původních vědeckých pramenů.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Fyzikálně chemické vlastnosti tenzidů

Suroviny pro výrobu tenzidů

Technologie výroby tenzidů

Anionické, kationické, amfoterní a neionické tenzidy

Suroviny pro výrobu detergentů

Technologie jejich výroby

Biologická rozložitelnost tenzidů a detergentů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Magisterský studijní program chemie, potravinářské chemie nebo potravinářské technologie.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (11.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha