PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Advanced Methods of Chemical Physics II - AP402013
Anglický název: Advanced Methods of Chemical Physics II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Fárník Michal doc. Mgr. Ph.D., DSc.
Votava Ondřej Mgr. Ph.D.
Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : P402013
Anotace -
Přednáška poskytuje jednotný teoretický základ pro metody molekulové spektroskopie, jako jsou rotační, vibrační, elektronová spektroskopie, NMR, ESCA atp. Vedle teoretického základu jsou probírány i základy experimentu od klasických po nejmodernější techniky měření.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Znalosti a dovednosti získané studentem:

Základní principy molekulární fyziky a chemické fyziky nezbytné pro budování experimentů v molekulární, fyzikální a analytické chemii a porozumění jejich základním přístrojům; např. molekulární paprsky, lasery, hmotnostní spektrometrie, rastrovací tunelovací mikroskopie, mikroskopie atomárních sil, interferující rezonátory apod. Budou vysvětleny odpovídající teorie těchto experimentálních přístupů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Literatura -

Z:Demtröder, W., Molecular Physics, Wiley-VCH; 1 edition (December 2, 2005), ISBN-10: 3527405666 R: Townes Ch., Schawlow A.L., Microwave spectroscopy, Dover Publications, 2nd edition (July 17, 2012), ISBN-10: 048661798X

Z: Demtröder, W., Laser spectroscopy - experimental techniques, Springer; 4th edition (September 17, 2008), ISBN-10: 3540749527

D: G. Scoles, Atomic and Molecular Beam Methods: Volume 1, Oxford University Press, USA (November 24, 1988), ISBN-10: 0195042808

D: G. Scoles, Atomic and Molecular Beam Methods, Volume 2, vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1992. A: H. Pauly, Atom Molecule and Cluster Beams I. Basic Theory, Production, and Detection of Thermal Energy Beams. Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Singapore, Tokyo

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Studijní opory -

http://www.jh-inst.cas.cz/dynamics/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. Úvod, historie a přehled jednotlivých technik a základních principů

2. Přehled základních teorií technik s molekulárním paprskem: termodynamika expanzí, kondenzace při expanzi

3. Fotodisociační experimenty a iontové zobrazovací techniky

4. Experimenty se zkříženým paprskem, molekulární srážky, rozptyl, elementární chemické procesy

5. Reakční dynamika

6. Chlazení molekulového paprsku, fyzika nízkých teplot a kvantové jevy

7. Klastry nanočástic v molekulárních paprscích

8. Spektroskopické aplikace molekulárních paprsků: koncepce a přístrojové vybavení. Rezonanční procesy REMPI, speciální IR-UV experimenty

9. Časově rozlišená spektroskopie, generování krátkých laserových impulzů, experimenty s pulzním vzorkováním

10. Metody STM, AFM a SOM

11. Speciální metody skenovací mikroskopie: povrchová modifikace, povrchová chemie

12. Přehled metod molekulární fyziky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Vstupní požadavky -

Pokročilé metody chemické fyziky I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
 
VŠCHT Praha