PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Advanced Fundamentals of Photonics - AP403009
Anglický název: Advanced Fundamentals of Photonics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : P403009
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (04.09.2019)
Předmět určený doktorandům shrnuje klíčové pojmy z pokročilé optiky, věnuje se zvláště optickým vlnovodům, rezonátorům, principu laserů a aplikované laserové optice. Pozornost je věnována nelineární optice, elektro-optickým a opto-akustickým jevům. V rámci předmětu jsou komentovány aktuální pokroky ve fotonice s ohledem na fyzikálně chemické a materiálové aplikace a doktorandi budou rozebírat aktuální publikace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti budou umět:

  • vysvětlit základní principy moderní fotoniky
  • popsat odpovídající přístroje a přístrojové součásti.
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Agrawal, Govind P.. (2008). Applications of Nonlinear Fiber Optics (2nd Edition). Elsevier. Retrieved from

https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpANFOE001/applications-nonlinear/applications-nonlinear

Fundamentals of Photonics, Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich, 1991 John Wiley & Sons, Inc.

ISBNs: 0-471-83965-5 (Hardback); 0-471-2-1374-8 (Electronic)

Photonics. An Introduction, Author: Reider, Georg A., 2016 Springer, eBook ISBN 978-3-319-26076-1, DOI 10.1007/978-3-319-26076-1, Hardcover ISBN 978-3-319-26074-7

Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, Editors: A. Di Falco, M. Lapine, P. Tassin, M. Vanwolleghem, L. O'Faolain (W. Whelan-Curtin), Elsevier ISSN: 1569-4410.

Aktuálně publikované přehledové články i originální studie.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

elektronické materiály a soubory dostupné v doméně vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1) Podstata a vlastnosti světla

2) Zdroje světla

3) Lasery a další koherentní zdroje

4) Základy geometrické optiky

5) Základy fyzikální optiky

6) Fotony a polovodiče

7) Optické detektory a lidské vidění

8) Optické vlnovody a vlákna

9) Fotonická zařízení pro zobrazování, mapování, a ukládání

10) Elektrooptika

11) Akustooptika

12) Základní principy a aplikace holografie

13) Fotonika využívající povrchové plasmony

14) Nelineární optika a fotonická zařízení

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Základní znalost obecné fyziky - především kapitol o optice

 
VŠCHT Praha