PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Quantum Computers and Algorithms - AP403023
Anglický název: Quantum Computers and Algorithms
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pittner Jiří doc. Mgr. Dr.rer.nat., DSc.
Záměnnost : P403023
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (04.09.2019)
Tato přednáška je určena zájemncům z řad doktorandů o úvod do problematiky kvantových počítačů, kvantových algoritmů a kvantové teorie informace, zaměřený spíše směrem na jejich aplikace pro simulaci fyzikálních a fyzikálně chemických systémů (kryptografické aplikace nebudou zcela opomenuty, ale nebudou středem zájmu).
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti budou znalí

  • principů kvantových počítačů pro řešení fyzikálních a chemických problémů
  • algoritmů používaných pro kvantové počítače

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

M. A. Nielsen, I. L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, ISBN 0-521-63503-9

J. Gruška: Quantum Computing, McGraw-Hill, ISBN 007-709503-0

aktuální publikace v odborných časopisech

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1) Reverzibilní klasické výpočty

2) Výpočetní komplexita

3) Kvantový bit

4) Měření v kvantové mechanice

5) Entanglement, EPR a Bellovy nerovnosti

6) Kvantová kryptografie a teleportace

7) Kvantová hradla a obvody

8) Kvantová Fourierova transformace

9) Shorův algoritmus faktorizace

10) Quantum phase estimation algoritmus a jeho iterativní verze

11) Kvantové výpočty mnohaelektronových systémů - část 1

12) Kvantové výpočty mnohaelektronových systémů - část 2

13 Kvantový šum a kódy pro opravu chyb

14) Alternativy hradlového modelu - adiabatické kvantové počítače

 
VŠCHT Praha