PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
System Dynamics - AP501008
Anglický název: System Dynamics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Students will learn the methodology for modeling dynamic systems, which will allow them to understand the behavior of complex systems. Knowledge will be checked by designing their own model for the selected problem.
Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (12.12.2020)
Literatura - angličtina

Sterman, J. D., Business dynamics – System thinking and modeling for a complex world, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-231135-5.

Morecroft, J., Strategic modelling and business dynamics, Wiley, 2007, ISBN 978-0-470-01286-4.

Madachy, R. J., Software process dynamics, Wiley, 2008, ISBN 978-0-471-27455-1.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (11.12.2020)
Sylabus - angličtina

1. Motives for dynamic models design. Benefits and restrictions of computer simulation techniques for problem solving.

2. Description of causal loop diagrams in the system. Examples for concrete problems.

3. Distribution game. Data gathering.

4. Analysis of outputs and finding a solution.

5. Elements of system dynamics models.

6. Basic principles of model design. The computer simulation of a system behavior and policy making.

7. Dynamic behavior of systems in case of restricted resources.

8. Data analysis of calculated parameter values.

9. Examples of system dynamics models and the presentation of problem solving with the focus on sustainability.

10. The design of the dynamic model. The suitable model selection.

11. The model design consultation. The structure of the model.

12. The model design consultation. The results of the simulation.

13. The model design consultation. Validation.

14. Presentation of the finished model.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (11.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Exam. The design of the model for solving certain problem.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (11.12.2020)
 
VŠCHT Praha