PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Sustainable Development in Company Management - AP501011
Anglický název: Sustainable Development in Company Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Anotace -
Těžiště tohoto předmětu jak ve výkladu, tak diskusích s doktorandy bude věnováno pronikání udržitelného rozvoje do manažerských aktivit na všech úrovních řízení, zejména podnikatelských subjektů. Zelená politika EU vytváří a bude i nadále vytvářet tlak na uplatnění udržitelného rozvoje ve firemních aktivitách a bude znamenat nezanedbatelnou konkurenční výhodu, posílení společenské prestiže firem atd.
Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Literatura -

Prakash, V Girgenti. G.: Winning the Green New Deal: Why We Must, How We Can Simon & Schuster 2020, ISBN 978-1982142438

Esty, C.,D, Simmons, P.,J.: The Green to Gold Business Playbook: How to Implement Sustainability Practices for Bottom-Line Results in Every Business Function, Wiley 2011, 978-0470590751

Business Strategy for Sustainable Development, International Institute for Sustainable Development, DIANE 1994, ISBN 9780788110481

Lyle, T., J.: Regenerative Design for Sustainable Development, Wiley 1996. ISBN 978-0471178439

Nidumolu, R., Prahalad, C., K., Rangaswami M., R.: Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation, Harvard Business Review, IX/2009

Kramer, M.,R., Agarwal, R., Srinivas, A.: Business as Usual Will Not Save the Planet, Harvard Business Review, IV/2019

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Sylabus -

1. Historie péče o životní prostředí na podnikové úrovni: od snahy o ředění škodlivin, přes zaměření na koncové účinky, k recyklaci, udržitelnému rozvoji a přístupech jeho naplňování

2. Vývoj manažerských přístupů a jejich kodifikace

3. ISO 14001 – Manažerské environmentální systémy: obsah, certifikace, míra rozšíření, přínosy

4. EMAS - Systém ekologického řízení a auditu, [Eco-Management and Audit Scheme]: obsah, verifikace, míra rozšíření, přínosy

5. ISO 20121:2012 - Systémy řízení udržitelnosti událostí - Požadavky s návodem k použití

6. ISO 50001 – Manažerský sytém energetického managementu: obsah, certifikace, míra rozšíření, přínosy

7. BS 8001:2017 - Rámec pro provádění zásad oběhového hospodářství v organizacích. Průvodce

8. Předpokládané posuny v produkci a technologiích s ohledem na udržitelný rozvoj a jejich dopady do podnikové ekonomiky a managementu

9. Náhrady uhlíkatých zdrojů energie v podnikové praxi

10. Náhrady, cesty recyklace plastových obalů i plastů [New Plastics Economy], textilu Fashion Circular], četných stavebních materiálů

11. Vývoj výrobků „od kolébky ke kolébce“ [Cradle to Cradle - C2C]: prohlášení o složení výrobku [Health Product Declaration], certifikace výrobků C2C,

12. Firemní „zelená“ kultura: zamezit plýtvání energií, vodou, surovinami, třídění, recyklace, kompostování, ekonomika prodlužování životnosti (ložisek, nástrojů, olejů, mazadel atd.), vyhýbat se jednorázovému využití

13. Digitalizace ve službách udržitelného rozvoje na podnikové úrovni

14. Nové trendy v oblasti udržitelného rozvoje v managementu firem

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování seminární práce, která bude mít podobu článku s cílem provázat teoretická východiska s aktuálními otázkami. Druhá část je schopnost studenta moderovat odbornou diskuzi k vybranému tématu vždy k dané teorii, přístupu, konceptu či problému.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
 
VŠCHT Praha