PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Communicating Global Business - AV501005
Anglický název: Communicating Global Business
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/softskills
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace -
What does it mean to manage diversity and cross-cultural communication in the world of global business, rapidly developing new technologies and the changing nature of work? The course outlines some cultural concepts, aspects of cultural adaptation, the relationship between culture, communication, and conflict resolution. It identifies strategies for helping achieve better understanding ad explains their relevance for international management and practical business situations. It also outlines some cultural values as seen by others and demonstrates business examples of typical symptoms of cultural clashing in an effort to recognize potential faux pas.
Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.04.2022)
Výstupy studia předmětu - angličtina

By the end of the course, students will

> understand the principles of intercultural communication

> discover their cultural „self“

> learn about cultural dimensions and differences in approaching conflicts

> practice communication techniques to better manage communication barriers

> learn about the relationship between conflicts and communication

> define and apply steps and strategies in the negotiation process

> work in teams, analyze incidents and role-play various situations

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.04.2022)
Literatura - angličtina

Course materials will be provided during the course.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.04.2022)
Metody výuky

Students learn through practical activities, analysis, comparison, discussion, critical thinking, and reflection.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.04.2022)
Sylabus - angličtina

The course builds on three key topics: culture, communication, and negotiation. These include:

the principles of intercultural communication

creating a cultural profile

cultural values, dimensions and differences in approaching conflicts

communication techniques to better manage communication barriers

the relationship between conflicts and communication

strategies in the negotiation process

analyzing critical incidents and role-playing various situations

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.04.2022)
Vstupní požadavky

Students are expected to be self-sufficient users of English and be able to interact with a certain fluency and spontaneity.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.04.2022)
Studijní prerekvizity - angličtina

Students are expected to be self-sufficient users of English and be able to interact with a certain fluency and spontaneity.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.04.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Assessment criteria include:

Pro-active participation

Submitting a team digital story on a course-related topic

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.04.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.2 6
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha