PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Leaders in Innovation - AV501007
Anglický název: Leaders in Innovation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/softskills
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Králová Petra Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course is based on these topics: First part: 1. Introduction to modern management. 2. The prosperity of the organization and the factors that affect it. Situational analysis, SWOT analysis. Second part: 3. Managerial functions - Decision-making. Planning. 4. Managerial functions – Organizing, Implementation. 5. Managerial functions – Leadership, Human resources management. 6. Managerial functions – Monitoring and Checking 7. Contemporary trends and their influence on management (influence of digitization, sustainable management,…).
Poslední úprava: Králová Petra (09.05.2022)
Výstupy studia předmětu - angličtina

The expected outcome of the course is that students will:

• understand overall thematic structure and issues of modern corporate management,

• understand the content, basic tools and key management functions,

• understand the principle of key management trends, and their influence on corporate management.

Poslední úprava: Králová Petra (09.05.2022)
Literatura - angličtina

ROBBINS, P. S., COULTER, M.: Management. 14th Edition. 2020.

Elly R. Twineyo Kamugisha: The Basics of Business Management - Vol I: Leadership, Financial Management and Economics, bookboon.com, Copenhagen, 2017

Charles Wankel: 21st Century Management: A Reference Handbook, Volume 1, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, 2008

John Adair , Neil Thomas: The John Adair Handbook of Management and Leadership, Thorogood, London, 2004

Poslední úprava: Králová Petra (09.05.2022)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to modern management.

2. The prosperity of the organization and the factors that affect it. Situational analysis, SWOT analysis.

3. Managerial functions - Decision-making. Planning.

4. Managerial functions – Organizing, Implementation.

5. Managerial functions – Leadership, Human resources management.

6. Managerial functions – Monitoring and Checking

7. Contemporary trends and their influence on management (influence of digitization, sustainable management,…).

Lessons take place in line with the Summer School schedule.

• Online meetings within on-line preparatory phase of the Summer School.

• In class lessons during the Summer School.

• The final presentation will be hold in class at the end of the Summer School.

Poslední úprava: Králová Petra (09.05.2022)
Studijní prerekvizity - angličtina

No additional knowledge is required.

Poslední úprava: Králová Petra (09.05.2022)
 
VŠCHT Praha