PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
International Practice - AV501009
Anglický název: International Practice
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course may be enrolled by students studying or taking a professional internship abroad, with learning/professional output realized fully in an international language. A 6 ECTS minimum workload equivalent is required in a demonstrably completed activity, which has not been and will not be separately recognized as a learning module in the student's programme at UCT.
Poslední úprava: Vlachý Jan (25.04.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

The student must submit an official certificate of completion (such as a course transcript or company appraisal), a document elaborating on the content and outputs of the student's work (such as a syllabus or internship report), and a poster communicating the international experience to other students. AV501009 will not be recognized simultaneously with AV501008 based on completion of a single stay abroad.

Poslední úprava: Vlachý Jan (25.04.2022)
 
VŠCHT Praha