PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Strojírenské konstruování - B053007
Anglický název: Engineering Constructing
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta strojní (053)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Výuka předmětu je zajišťována na FS ČVUT v Praze
Další informace: https://kos.fs.cvut.cz/synopsis/course/2131002
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: FS ČVUT
 
VŠCHT Praha