PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Elektrochemické procesy - B105002
Anglický název: Electrochemical Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 7 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Zlámal Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Elektrochemické procesy poskytne studentům bakalářského studia ucelený přehled o možnostech technické elektrochemie i mimo oblast elektrochemické výroby chemických prvků a sloučenin. Budou vysvětleny základy a aplikační možnosti jednotlivých procesů technické elektrochemie v moderních výrobnách technické praxe, např. strojírenství - elektrochemické obráběcí metody, elektrochemické vylučování laků a galvanotechnika, elektrotechnika - elektrochemické leštění kovů a slitin, dále využití elektrochemie při ochraně životního prostředí se zaměřením na zpracování mezioperačních i odpadních vod a přípravu pitné vody nebo získávání druhotných surovin z odpadních vod z povrchové úpravy kovů a slitin. Bude vysvětlena důležitá a rychle se rozvíjející oblast výroby a uchovávání elektrické energie - galvanické články, akumulátory, palivové články.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat jednotlivé elektrochemické procesy používané v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti.

zvážit výhody a nevýhody použití jednotlivých elektrochemických procesů.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

Z: Moderní technologie ve strojírenství: 2. seminář Praha 1989, ČV strojnické společ. ČSVTS. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1989. 120 s. Stavba strojů / Strojnická společ. ČSVTS; 133. ISBN 80-02-99884-7.

Z: NOVÁK, Pavel. Anodická protikorozní ochrana. Praha: SNTL, 1987. 239 s.

Z: KORDESCH, Karl a Günter SIMADER. Fuel cells and their applications. Weinheim: VCH, ©1996. xiv, 375 s. ISBN 3-527-28579-2.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní opory -

http://tinyurl.com/cc6vf9o

http://tinyurl.com/c3a6xgu

http://tinyurl.com/bls5cu2

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Ústní zkouška

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy používané v elektrochemii

2. Elektroosmotické vysoušení vlhkého zdiva

3. Anodické rozpouštění povrchu kovů a slitin

4. Katodické vylučování kovů a slitin

5. Elektrochemické vylučování vodou ředitelných a nehořlavých laků

6. Úvod do problematiky elektrochemického zpracování technologických odpadních vod

7. Zpracování odpadních vod z povrchové úpravy kovových předmětů

8. Elektromembránové separační procesy pro odsolování roztoků ve výrobě

9. Elektrochemické zdroje elektrické energie

10. Primární zdroje elektrické energie. Zinková a železná anoda

11. Galvanické články s lithiovou anodou. Akumulátory

12. Palivové články. Základní rozdělení a používaná paliva

13. Nízkoteplotní palivové články

14. Vysokoteplotní palivové články

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné složení ústní zkoušky

Poslední úprava: Zlámal Martin (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 29
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha