PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výroba a skladování vodíku - B105004
Anglický název: Hydrogen Production and Storage
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Hnát Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105027
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Předmět uvede studenty do problematiky výroby a vodíku nejen jako chemické látky, ale rovněž jako potenciální nosič energie pro vodíkovou ekonomiku. Předmět seznámí studenty s problematikou výroby vodíku chemickou i elektrochemickou cestou. Rovněž bude prezentována problematika skladování a transportu vodíku včetně bezpečnostních rizik.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

popsat technologie výroby vodíku z fosilních paliv

popsat základní technologie výroby vodíku z obnovitelných zdrojů

orientovat se v problematice transportu a skladování vodíku

diskutovat o bezpečnostních rizicích spojených s výrobou a transportem vodíku

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z: M.Lhotka a kol.: Úvod do anorganické technologie, skripta VŠCHT Praha, 2012

D: Häussinger P., Lohmüller R., Watson A.M."Ullman’s Encyklopedia of industrial chemistry" 7thEdition, Hydrogen ISBN: 978-3-527-32943-4

D: Hiller H.,Reimert R., et all. "Ullman’s Encyklopedia of industrial chemistry" 7thEdition, Gas Production ISBN: 978-3-527-32943-4

D: J.Vosolsobě: Anorganická technologie III. Výroba H2SO4, NH3 a HNO3, skripta VŠCHT Praha, SNTL 1984

Z: W.Büchner, R.Schliebs, G.Winter, K.H.Büchel: Průmyslová anorganická chemie, český překlad SNTL Praha, 1991 ISBN 80-03-00638-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Napsání písemné zkoušky nad 50% + ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

1. Surovinová základna pro výrobu vodíku

2. Výroba vodíku z plynných surovin

3. Výroba vodíku z kapalných a pevných surovin

4. Čištění vodíku

5. Ekonomické aspekty a nové trendy výroby vodíku

6. Výroba vodíku elektrolytickými postupy- alkalický způsob

7. Výroba vodíku elektrolytickými postupy- kyselý způsob

8. Vodík jako prostředek pro uchování energie

9. Skladování plynného vodíku v komprimované formě

11. Kryogenní skladování kapalného vodíku

12. Skladování vodíku ve formě hydridů

13. Bezpečnostní aspekty skladování vodíku

14. Způsoby simulace úniku vodíku

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Základy matematiky, Základy chemie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Zkouška se skládá z písemné zkoušky a ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha