PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metalurgie - B106003
Anglický název: Metallurgy
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106004
Anotace -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (15.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s fyzikálně-chemickými základy procesů používaných pro úpravu rud a kovonosných odpadů a jejich pyrometalurgickým nebo hydrometalurgickým zpracováním. Praktické použití metalurgických procesů je demonstrováno na technologiích výroby surového železa a oceli a na výrobě základních neželezných kovů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

základy úpravnických procesů pro zpracování surovin, základy pyrometalurgických a hydrometalurgických pochodů, výrobu železa a oceli, výrobu základních kovů

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z:Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984;

Z:Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, Košice 2000, 8070995270

Z:Moore J. J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, 0750616466

D:Brož L.: Teoretické základy výroby železa, SNTL Praha 1975.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

http://web.vscht.cz/vun/vun.htm

http://steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=1&pageid=1016899460

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

1. Úprava surovin (fyzikální a fyzikálně-chemické postupy).

2. Pražení (sulfatační, oxidační, chloridové), termické rozklady.

3. Redukce oxidů a halogenidů.

4. Redukční tavení, složení a funkce strusek.

5. Výroba surového železa.

6. Zkujňování surového železa, rafinace oceli.

7. Výroba olova a zinku pražně redukčním postupem.

8. Koncentrační tavení, výroba mědi a niklu.

9. Tavná elektrolýza, výroba hliníku a hořčíku.

10. Pyrometalurgické rafinační postupy, výroba čistých kovů.

11. Principy hydrometalurgické výroby kovů.

12. Rafinace výluhů, získávání kovů z roztoků, elektrolytická rafinace.

13. Hydrometalurgická výroba zinku, niklu a mědi.

14. Nové postupy pro výrobu kovů, využití metalurgických pochodů pro zlepšení životního prostředí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I

Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Absolvování ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha