PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biomateriály pro medicínské aplikace - B106008
Anglický název: Biomaterials for medicine
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106033
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytne studentům základní přehled zaměřený na aplikaci technických materiálů v lidském organizmu. Bude diskutována interakce tělního prostředí s cizím prvkem. Studenti se seznámí se spektrem metod užívaných při testováním biomateriálů počínaje mechanickými vlastnostmi a konce expozicemi in vivo. Těžištěm přednášek je přehledný souhrn všech typů materiálů užívaných v této oblasti.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

volit materiály pro uvažované aplikace,

určit metody testování pro uvažované aplikace,

hodnotit vhodnost použití materiálů a jejich kombinací.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

Z: Biomaterials Science:: An Introduction to Materials in Medicine, Buddy D. Ratner (Editor), Allan S. Hoffman (Editor), Frederick J. Schoen (Editor), Jack E. Lemons (Editor), 0125824610

Z: Biomaterials: An Introduction, Joon Park, R. S. Lakes, 1441922814

Z: Biomaterials - A Nano Approach, Ramakrishna S. et all., 1420047813

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní opory -

Water in Biomaterials Surface Science, http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=2097

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Sylabus -

1. Biomateriály - úvod, vymezení obsahu, pojmy.

2. Vývoj zdravotnického prostředku - materiálové inženýrstvá, biologie, biochemie, medicína.

3. Vlastnosti materiálů významné pro bioaplikace

4. Mechanické vlastnosti biomateriálů a jejich testování

5. Mezifázová rozhraní a jejich vlastnosti

6. Koroze a degradace materiálů

7. Interakce materiálů s biologickým prostředím.

8. Kovové biomateriály I.

9. Kovové biomateriály II.

10. Polymerní biomateriály I.

11. Polymerní biomateriály II.

12. Keramické a skelné biomateriály I.

13. Keramické a skelné biomateriály II.

14. Kompozitní materiály, povlaky.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Vstupní požadavky -

Biologie člověka

Buněčná biologie tkáňových systémů

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Buněčná biologie tkáňových systémů

Poslední úprava: Fojt Jaroslav (03.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Pro zakončení předmětu je třeba složit ústní zkoušku.

Poslední úprava: Fojt Jaroslav (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha