PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metody charakterizace biomateriálů - B106011
Anglický název: Characterization of biomaterials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106045
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V tomto předmětu budou přednášeny základní charakteristiky biomateriálů (např. světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie), metody analýzy chemického složení, metody analýzy povrchů, stanovení mechanických vlastností, stanovení reologických vlastností, stanovení korozní odolnosti, sledování biokompatibility.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní charakteristiky biomateriálů, např. světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie, metody analýzy chemického složení, metody analýzy povrchů, stanovení mechanických vlastností, stanovení reologických vlastností, stanovení korozní odolnosti, sledování biokompatibility.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

D: S.S.R. Kumar Challa (Ed.): Nanomaterials for Medicial Diagnosis and Therapy. Wiley-VCH, 2007.

D: M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní opory -

http://www.xray.cz/kryst/metody.htm

http://www.microscopy.ethz.ch/methods.htm

http://www.matter.org.uk/diffraction/

https://www.iic.cas.cz/~grygar/mapl.htm

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám

Poslední úprava: Michalcová Alena (10.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní

Poslední úprava: Michalcová Alena (15.02.2018)
Sylabus -

1. Důležité charakteristiky biomateriálů

2. Světelná mikroskopie

3. Elektronová mikroskopie

4. Metody analýzy chemického složení: spektroskopie

5. Metody analýzy strukturního složení: difrakční metody

6. Metody analýzy povrchů: spektroskopie IČ, fotoelektronů, iontů

7. Stanovení mechanických vlastností: pevnost, tvrdost, houževnatost

8. Stanovení mechanických vlastností: opotřebení, únavová životnost

9. Stanovení reologických vlastností

10. Stanovení korozní odolnosti: elektrochemie

11. Stanovení korozní odolnosti: expoziční zkoušky

12. Stanovení biokompatibility: normované metody

13. Stanovení biokompatibility: rozšiřující

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní

Poslední úprava: Michalcová Alena (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha