PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Historické způsoby výroby a zpracování kovů - B106014
Anglický název: Historical Methods of Metal Production and Processing
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106009
Anotace -
V kurzu jsou prezentovány základní informace o historickém vývoji získávání či výroby lidstvem nejdéle používaných kovů: zlata, stříbra, mědi a slitin mědi, olova, cínu a železa, včetně vývoje základních technik zpracování kovů: odlévání, tváření za studena a za tepla, tepelného zpracování kovů. Zmíněny jsou i nejběžnější postupy restaurování objektů z uvedených kovů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: U restaurovaných objektů vyhodnotit strukturu použitých kovových nateriálů a také většinou i potvrdit časové zařazení (dobu vzniku) předmětu, rozpoznat doplňované součásti, případně novodobé padělky z kovu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z: Tylecote R.F.: A History of Metallurgy, The Institut of Materials 1992, ISBN 1-902653-79-3

Z: Pleiner R. a kol.: Dějiny hutnictví železa v Československu, Academia Praha 1984

D: Scott D.A.: Ancient Metals: Microstructure and Metallurgy Volume I: Copper and Copper alloys, Getty Conservation Institute 2012,ISBN 978-0-9829338-0-0

D: Scott D.A.: Ancient Metals: Microstructure and Metallurgy Volume IV: Iron and Steel, Conservation Science Press 2013, ISBN 978-0-9829338-2-4

D: Scott D.A., Eggert G,: Iron and Steel in Art: Corrosion, Colorants, Conservation, Archetype Publications 2009, ISBN 978-1-904982-05-2

D: Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, TGM Brno 2011, ISBN 978-80-86413-70-9

Poslední úprava: Msallamová Šárka (13.02.2018)
Studijní opory -

Prezentace k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

1. Historické způsoby výroby, zpracování a použití drahých kovů.

2. Výroba, zpracování a použití mědi a slitin mědi.

3. Výroba, zpracování a použití dalších neželezných kovů.

4. Historie výroby železa.

5. Výroba železa přímou redukcí z rud.

6. Svářkové a plávkové postupy výroby oceli.

7. Historie slévárenství.

8. Odlévání ozdobných a užitných předmětů, odlitky v architektuře.

9. Historie tváření kovů.

10. Historie tepelného zpracování kovů.

11. Historie výroby zbraní.

12. Výroba a restaurování zvonů.

13. Výroba a restaurování soch.

14. Historická řemesla (kovář, pasíř atd.).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Základy anorganické chemie B101010

Anorganické materiály památek I B148001

Anorganické materiály památek II B148002

Kovové materiály pro restaurátory B106013

Poslední úprava: Msallamová Šárka (13.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkoušky.

Poslední úprava: Msallamová Šárka (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha