PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemie a technologie anorganických nekovových materiálů - B107008
Anglický název: Laboratory of chemistry and technology of inorganic non-metallic materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Kolářová Mária Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu skla a keramiky. Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností anorganických nekovových materiálů.
Poslední úprava: Kolářová Mária (15.09.2023)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

připravit základní anorganické nekovové materiály

charakterizovat jejich vybrané vlastnosti

Poslední úprava: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Literatura

Z: Šašek L. et al.: Laboratorní metody v oboru silikátů, SNTL Praha 1981

D: Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988

Poslední úprava: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Studijní opory

návody k dispozici u vedoucích jednotlivých prací nebo na

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/stahnete_si

Poslední úprava: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Sylabus

Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu skla a keramiky.

1. Tavení skla

2. Příprava a vytváření keramiky

3. Termická analýza

4. Kritéria hutnosti

5. Stanovení velikosti částic

6. Vlastnosti cementu

V druhé polovině semestru studenti pracují na projektu podle pokynů vedoucího bakalářské práce a seznamují se se speciálními laboratorními technikami potřebnými k jejímu řešení

Poslední úprava: Kolářová Mária (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování předepsaných laboratorních prací, odevzdání protokolů z nich, aktivní práce v laboratoři podle pokynů vedoucího práce, zakončená zprávou.

Poslední úprava: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha