PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř chemie a technologie anorganických nekovových materiálů - B107008
Anglický název: Laboratory of chemistry and technology of inorganic non-metallic materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Kolářová Mária Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)
Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností anorganických nekovových materiálů.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

Studenti budou umět:

připravit základní anorganické nekovové materiály

charakterizovat jejich vybrané vlastnosti

Literatura
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

Z: Šašek L. et al.: Laboratorní metody v oboru silikátů, SNTL Praha 1981

D: Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988

Studijní opory
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

návody k dispozici u vedoucích jednotlivých prací nebo na

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/stahnete_si

Sylabus
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

1. Tavení skla

2. Příprava a vytváření keramiky

3. Termická analýza

4.Studium povrchů materiálů metodou rastrovací elektronové mikroskopie

5. Stanovení velikosti částic

6. Vlastnosti cementu

V druhé polovině semestru studenti pracují na projektu podle pokynů vedoucího bakalářské práce a seznamují se se speciálními laboratorními technikami potřebnými k jejímu řešení

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

Absolvování předepsaných laboratorních prací, odevzdání protokolů z nich, aktivní práce v laboratoři podle pokynů vedoucího práce, zakončená zprávou.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha