PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza pevných léčiv - B108004
Anglický název: Analysis of Solid Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://výuka probíhá pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N108021
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
Předmět se zaměřuje na prohloubení znalostí vybraných instrumentálních metod využívaných ve farmaceutickém průmyslu s důrazem na analýzu pevné fáze, řešení problému polymorfie, solvatomorfie, směsí látek atd.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v základní krystalografické problematice a vybraných instrumentálních analytických metodách.

Zvolit vhodnou metodu analýzy pevné API, případně nečistoty pro problematiku krystalické či amorfní fáze, charakterizaci nebo rozlišení polymorfů, solvátů, kokrystalů, vzájemných směsí.

Určit relativní a absolutní konfigurace.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

D:Kraus I.,Struktura a vlastnosti krystalů,Academia,Praha,1993,802000372X

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

Materiály v elektronické podobě

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

1. Vnější uspořádání a symetrie pevných látek

2. Vnitřní uspořádání a symetrie pevných látek

3. rtg. strukturní analýza monokrystalu

4. rtg. fázová analýza

5. Kritéria kvality, práce rtg. daty a software.

6. Práce s databázemi - CSD, PDF, PDB

7. rtg. fluorescenční analýza

8. NMR spektroskopie pevné fáze

9. IČ a Ramanova spektroskopie

10. Teplotní metody (TG, DTA, DSC, HSM, DVS)

Exkurse:

rtg. strukturní analýza

rtg. fázová a fluorescenční analýza

IČ a Ramanova spektroskopie

Termická analýza

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N108022

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha