PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesy v ochraně životního prostředí - B111003
Anglický název: Environmental Protection Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Karaba Adam Ing. Ph.D.
Baudys Michal Ing. Ph.D.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět uvede studenty do problematiky vztahu mezi chemickými technologiemi a životním prostředím. Principy trvale udržitelného rozvoje a možnosti snižování produkce skleníkových plynů jsou demonstrovány na praktických příkladech omezení produkce odpadů, hlubšího využití surovin a energií změnou existujících a kvalitnějším návrhem nových technologií. Součástí výuky je i přehled nejvýznamějších procesů likvidace vzniklých plynných , kapalných a tuhých odpadů z pohledu recyklace a regenerace technologických proudů.
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat existující i navrhované chemické procesy z hlediska jejich ekologických důsledků a nároků na životní prostředí a zahrnutí čisttících procesů.

Budou schopni navrhovat a koordinovat nutné úpravy technologií v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje a "zelené" chemie.

Najdou uplatnění jak pří vývoji a provozování chemické praxe, tak u řídících a dohledových orgánů.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literatura -

Z: Encyclopedia of Environmental Science and Engineering, páté vydání, ed. J.R. Pfafflin, E.N. Ziegler, CRC press, Boca Raton, 2006, 0849398436, http://www.scribd.com/doc/55238008/Encyclopedia-of-Environmental-Science-and-Engineering

D: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999-2012,9783527306732, http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní opory -

Obecná a anorganická chemie, Organická chemie

Poslední úprava: Karaba Adam (16.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studentům je na první přednášce individuálně přiděleno téma k nastudování literatury a zjištění aktuálního stavu problému. O svých zjištěních pak studenti informují svým referátem.

Poslední úprava: Karaba Adam (16.02.2018)
Sylabus -

1. Trvale udržitelný rozvoj, čisté chemické technologie, likvidace odpadů

2. Rozdělení odpadů a jejich působení na prostředí, radioaktivní odpady

3. Odpady anorganického průmyslu (exhaláty z anorg. průmyslu a jejich odstranění)

4. Odpady anorganického průmyslu (tuhé odpady z anorg. průmyslu a jejich odstranění)

5. Odpady anorganického průmyslu (metody zpracování odpadních vod a úpravy vody)

6. Membránové separační procesy v elektrickém poli

7. Elektrodové procesy v ochraně prostředí

8. Využití obnovitelných surovin - biomasy

9. Čisté katalytické procesy. Zelená chemie

10. Chemické a katalytické oxidace, spalování

11. Pokročilé oxidační procesy, oxidační činidla a ozonizace

12. Fentonova oxidace, bezpečnostní a technologické nároky

13. Mokrá oxidace odpadních vod, katalytická a superkritická oxidace

14. Kriteria výběru procesu likvidace nečistot, inženýrské a technologické aspekty

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní prerekvizity -

http://www.youtube.com/watch?v=3srBraLuyIE

Dokumenty BAT-BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

http://cs.wikipedia.org

Poslední úprava: Karaba Adam (16.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K přistoupení ke zkoušce musí student získat zápočet (referát).

Zkouška je písemná sestávající z anorganické a organické části. Výsledkem je průměrná známka z těchto dvou částí zkoušky. Z obou částí je třeba získat alespoň 50 %.

Poslední úprava: Karaba Adam (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.9 24
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha