PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemie a technologie materiálů pro elektroniku a nanomateriálů - B126006
Anglický název: Laboratory of chemistry and technology of materials for electronics and nanomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Třída: Základní laboratoře
Anotace
Poslední úprava: Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D. (15.09.2023)
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu inženýrství pevných látek (126). Náplní laboratorních cvičení je seznámení se s vybranými metodami přípravy a charakterizace anorganických i organických polymerních materiálů.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Studenti budou umět:

Připravit vybrané anorganické i organické polymerní materiály.

Provést jejich charakterizaci vybranými metodami.

Literatura
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici u vedoucích prací

Studijní opory
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici na webových stránkách ústavu https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/laboratore-oboru

Sylabus
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

V průběhu semestru studenti absolvují 6 dvoudenních prací.

1. Goniometrické stanovení kontaktních úhlů a povrchové energie polymerů - vliv povrchové modifikace

2. Stanovení eutektické teploty a teploty likvidu binární slitiny Sn-Bi

3. Měření základních vlastností jednoduchých elektronických prvků

4. Vytváření kovových nanostruktur na pevném substrátu a studium jejich vlastností

5. Mikro a nano- struktury na biopolymeru a jejich charakterizace

6. Příprava a charakterizace uhlíkových vrstev na polymerních substrátech

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech šesti vypsaných úloh a odevzdání požadovaných protokolů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha