PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Lineární algebra a matice - B143009
Anglický název: Linear algebra and matrices
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (20.05.2022)
Předmět je úvodem do lineární algebry a teorie matic. Teoretický výklad doplní praktické příklady ilustrující jednotlivé pojmy a metody.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (18.05.2022)

Studenti si osvojí základy lineární algebry a teorie matic.

Studijní opory -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (18.05.2022)

Hlavními studijními oporami jsou prezentace z přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (18.05.2022)

1. Vektorový prostor, báze, dimenze

2. Podprostor

3. Lineární operátory a matice

4. Lineární rovnice

5. Inversní matice, změna báze

6. Determinant

7. Vlastní čísla a vektory

8. Skalární součin, orthogonalita

9. Skalární součin a lineární operátory

10. Normální operátory a matice

11. Kvadratické formy

12. Singulární rozklad

13. Aplikace v analýze dat

14. Geometrie v lineárních prostorech

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (18.05.2022)

Předpokládá se absolvování některého ze základních kursů matematiky na VŠCHT nebo znalosti v odpovídajícím rozsahu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (18.05.2022)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou ke zkoušce je aktivní účast na přednáškách.

 
VŠCHT Praha