PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Statistická analýza dat - B143053
Anglický název: Statistical data analysis
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Cílem kursu je seznámit studenty srozumitelnou formou se základy statickí analýzy dat. Probíraná témata začínají průzkumovou analýzou data (grafy ve statistice, popis rozdělení pomocí průměru a směrodatné odchylky) a pokračují přes intervaly spolehlivosti, testování statistických hypotéz a analýzu rozptylu až ke korelační a regresní analýze.
Poslední úprava: Svozil Daniel (12.08.2019)
Literatura
  • Oldřich Kříž, Marek Sedlačík, Jiří Neubauer - Základy statistiky, Grada 2016, ISBN 978-80-247-5786-5
  • Luboš Marek a kol.- Statistika v příkladech, Microsoft Professional Publishing 2016, ISBN 9788074311536
  • Vladimír Rogalewicz - Pravděpodobnost a statistika pro inženýry, skripta FBMI ČVUT 2007, ISBN 978-80-01-03785-0

Poslední úprava: Svozil Daniel (12.08.2019)
Sylabus

Popisná statistika - grafické znázornění

Popisná statistika - míry centrality

Popisná statistika - míry variability

Popisná statistika - normální rozdělení

Popisná statistika - zešikmená rozdělení

Výběrové rozdělení

Centrální limitní terorém

Statistické usuzování - interval spolehlivosti

Statistické usuzování - testování hypotéz I

Statistické usuzování - testování hypotéz II

Statistické usuzování - testování hypotéz III

Statistické usuzování - analýza rozptylu

Statistické modelování - korelace

Statistické modelování - lineární regrese

Poslední úprava: Svozil Daniel (12.08.2019)
 
VŠCHT Praha