PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Anorganické materiály památek II - B148002
Anglický název: Inorganic materials of monumets II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148004, N148004A
Je záměnnost pro: N148004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Předmět poskytuje přehled o možných poškozeních základních anorganických materiálů památkových objektů - kameni, stavebních pojivech, sklu, keramice a kovech. Jsou podány základní informace o korozi kovových a korozi a degradaci anorganických nekovových materiálů. U každé skupiny anorganických materiálů jsou uvedeny metody jejich konzervace a restaurování s ukázkami z praxe.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studenti budou umět:

  • základní znalosti o vlastnostech, složení a metodách konzervace anorganických materiálů (kámen, kovy, sklo, keramiky, stavební pojiva a staviva)
Literatura -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Z: Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů (skriptum), VŠCHT, Praha 2005

D: Vojtěch D.: Kovové materiály, VŠCHT Praha 2006

Z: Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně 2011

D: Callister W. D., Materials Science and Engineering, John Wiley and Sons, New York 1994

Z: Kotlík P. a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

D: Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002

D: Kolektiv autorů: Vápno. STOP Praha 2001

D: Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP Praha 2000

D: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.

D:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988, ISBN: 0482681

Z:Koob P.S: Conservation and Care of Glass Objects, Archetype Publications, New York, London 2006.

Z:Zlámalová Cílová, Z., Knězů Knížová M., Kučerová I.: Metodika konzervování-restaurování objektů ze skla s nízkou chemickou odolností, 2015. http://invenio.nusl.cz/record/204173

Studijní opory -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (22.02.2018)

1. Keramika – typy historické keramiky včetně příslušných povrchových úprav a jejich stabilita

2. Keramika – archeologická nízkopálená pórovitá keramika, poškození, degradace, restaurování

3. Keramika – slinutá klasická keramika- kamenina, porcelán, poškození, degradace, restaurování

4. Sklo – typy historických skel a jejich zušlechťování

5. Sklo – chemická odolnost archeologického a historického skla

6. Sklo – restaurování archeologického a historického skla

7. Kovy - Slitiny Fe – diagram Fe-C, výroba, mechanické vlastnosti, vliv legujících prvků, tepelené zpracování

8. Kovy - Neželezné kovy a jejich slitiny – výroba, mechanické vlastnosti, tepelné zpracování

9. Kovy - Technologie zpracování kovů a slitin

10. Kovy - Principy degradace a koroze, protikorozní ochrana, povrchové úpravy

11. Kámen a staviva – zpracování a výroba, vlastnosti, použití

12. Stavební pojiva I – výroba, vlastnosti, použití

13. Stavební pojiva II – výroba, vlastnosti, použití

14. Příčiny poškození stavebních materiálů a jejich sanace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

B148001 Anorganické materiály památek I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkouškového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha