PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Dějiny uměleckých řemesel - B148004
Anglický název: History of Art Handicrafts
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Gaudek Tomáš PhDr. Ph.D.
Záměnnost : N148015
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými fázemi vývoje uměleckého řemesla od starověku po současnost, v širším kulturně historickém a kulturně antropologickém rámci společenských souvislostí střední a západní Evropy.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

historický vývoj uměleckého řemesla

časově a slohově zařadit předměty uměleckého řemesla a

aplikovat teoretické poznatky ve znalecké praxi

využít odborné pojmosloví

mezioborově komunikovat.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Adlerová, Alena: České užité umění 1918-1938, Odeon Praha 1983

Biografická hesla českých designérů nábytku 20. století. In HOROVÁ, Anděla, Dodatky k Nové encyklopedii českých výtvarných umělců. Praha : Academia 2006.

De Morant, Henry: Dějiny užitého umění, Odeon Praha 1983

Froněk, Jiří (ed.). Artěl : Umění pro všední den 1908-1935. Praha : UPM; Arbor Vitae, 2009. 398 s.

Fučíková, Eliška ed. Rudolf II. a Praha, Správa pražského hradu 1997

Hejdová a kol. Od Velké Moravy po dobu gotickou, Argo, Lidové noviny, Praha 1999

Karasová, Daniela. Czech Architecture and Design. Reader for students of CIEE. Prague : CIEE, 2012.

Karasová, Daniela. GDN: Geneze designu nábytku. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Arbor vitae 2012.

Karasová, Dějiny nábytkového umění I-IV, Argo Praha 1995-2001

kol. autorů, Starožitnosti,Columbus Praha 1998

Kolesár, Zdeno: Kapitoly z dějin designu, VŠUP Praha 2004

Kramerová, Daniela (ed). Retromuseum Cheb, životní styl a design v ČSSR 1958-1989, GAVU Cheb, 2016. 299 s.

Kramerová, Daniela; SKÁLOVÁ, Vanda. Bruselský sen, Československá účast na Světové výstavě Expo '58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Řevnice : Arbor vitae, 2008.

Lamač, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon Praha. 1988

Lukeš, Zdeněk (ed.). Josef Gočár. Praha : Titanic, 2010. 453 s.

Lukeš, Zdeněk, PRELOVŠEK, Damjan, VALENA, Tomáš. Josip Plečnik - Architekt Pražského Hradu. SPH, Pražský Hrad. 1997

Pelcl, Jiří ed. Český design 1995-2000, Prostor Praha 2001

Primusová, Adriana (ed.). Na čtyřech nohách: Sedací nábytek Pražského hradu. 1. vydání, Praha : Správa Pražského hradu, 2006.

Směták, Pavel; Pučerová, Klára (eds.). 60'/70': Věra a Vladimír Machoninovi / Věra and Vladimír Machonin. [Galerie Jaroslava Fragnera 22/12/2010-30/01/2011]. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, 2010. 125 s.

Šlapeta, Vladimír (ed.). Jan Kotěra, 1871-1923: zakladatel moderní české architektury. Praha, Obecní dům, 2001. 411 s.

Švácha, Rostislav, Marie Plattovská ed., Dějiny českého výtvarného umění, Academie Praha 2000 - 2008

Vlčková, Lucie. Český kubismus. Průvodce expozicí Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Praha 2015. 87 S.

Vlnas, Vít ed. Sláva barokní Čechie, Národní galerie v Praze, Praha 2001

Vondráček, Radim (ed.). Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814-1848. 2. vyd. Praha : Uměleckoprůmyslové museum, 2010. 527 s.

Vondráček, Radim; Vlčková, Lucie et al. Secese - vitální umění 1900 : ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Řevnice : Arbor Vitae, 2013.

Vondráčková, Marcela (ed.). Baroko v Čechách : Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha. Praha : Národní galerie, 2013. 245 s.

Zikmund-Lender, Ladislav (ed.). Experimentální sídliště Invalidovna. Praha : Národní památkový ústav; Zikmund Hradec Králové, 2014. 144 s.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Charakter zkoušky je ústní: 2 otázky z okruhů 1-16:

1. Starověký Egypt – architektura, obytný dům, interiér a nábytek, umělecké řemeslo*

(keramika, sklo, šperk)

2. Antika - Starověké Řecko, Starověký Řím - filosofie, bydlení, interiér a nábytek, umělecké řemeslo (keramika, glyptika, kovy, sklo), koptské umění

3. Český pravěk – paleolit, mezolit, neolit (keramika), doba bronzová, železná, kultura halstatská, laténská, Keltové, Germáni – umělecké řemeslo

4. Velká Morava, umělecké řemeslo (kovy a šperkařství, keramika, textil, oděv)

5. Doba předrománská a románská – architektura, interiér, nábytek, umělecké řemeslo (kovy, mince, šperk, keramika, textil, oděv, knižní malba)

6. Gotika – architektura, interiér a nábytek, umělecké řemeslo (nábytek, hodiny, kovářství, zlatnictví, sklo, textil, oděvy)

7. Renesance – architektura, interiéry a nábytek, astronomie, umělecké řemeslo (sklo, keramika, šperk, textil, oděvy)

8. Baroko, rokoko – architektura, interiér, nábytek, umělecké řemeslo (drahé kovy a šperk, obecné kovy, hodiny, sklo, keramika, textil, oděv, výšivka, knihařství)

9. Klasicismus, empír, biedermeier – architektura, interiér, nábytek, umělecké řemeslo (hodiny, kovy – litina, cín, šperk, sklo, keramika a porcelán, textil, krajka, oděv)

10. Historismy – neogotika, neorokoko, neobarok, neorenesance – interiér, nábytek, umělecké řemeslo versus průmyslová revoluce, hnutí Arts and Crafts, lidová tvorba

11. Evropská a česká secese – florální a geometrická větev; interiér a nábytek, umělecké řemeslo, Gesamtkunswerk; světové výstavy, Artěl

12. Český kubismus a rondokubismus, architektura, interirér a nábytek, umělecké řemeslo (keramika, kov, sklo, plakát)

13. Art deco světové a české - architektura, interiér a nábytek, umělecké řemeslo, plakát, oděv, šperk, sklo, keramika)

14. Funkcionalistický styl – Bauhaus, De Stijl, ruský konstruktivismus; český meziválečný funkcionalismus – architektura, interiér a nábytek, umělecké řemeslo a umělecký průmysl; Svaz československého díla, Krásná jizba, Družstevní práce

15. Skandinávský design (Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko), USA - umělecký průmysl, meziválečný a poválečný

Italský design, nové materiály a technologie, jejich využití v uměleckém průmyslu a

v průmyslovém designu, instituce, osobnosti

16. Poválečný design

Organický design a bruselský styl

Styl high-tech a neofunkcionalismus

Postmodernismus, minimalismsus a další poválečné styly ve světě a u nás - umělecký průmysl a hromadná výroba, umělecké řemeslo a individualismus – instituce, osobnosti

pojem umělecké řemeslo pokrývá jednotlivé obory (materiály a technologie, typy předmětů) s důrazem na specifičnosti v daných historických epochách

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Umělecké řemeslo - základní pojmy, charakteristika umělecko řemeslných děl.

2. Starověk - Egypt, Mykény, Řecko, Řím, rané křesťanství.

3. Český pravěk – kultura halstatská, laténská, Keltové.

4. Období Velké Moravy, doby předrománské a románské.

5. Gotika.

6. Renesance.

7. Baroko a rokoko.

8. Klasicismus,empír, biedermeier.

9. Neogotika, neorokoko, neobaroko a neorenesance, lidová tvorba.

10. Evropská a česká secese, Gesamtkunswerk, Artěl.

11. Český kubismus a rondokubismus, Art deco.

12. Funkcionalismus – Bauhaus, De Stijl, umělecký průmysl.

13. Skandinávský meziválečný a poválečný design, Italský design.

14. Styl high-tech, postmodernismus, umělecký průmysl a hromadná výroba.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha