PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Dějiny uměleckých řemesel-kovy - B148006
Anglický název: History of Handicrafts: Metals
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Spiwoková Světlana PhDr.
Záměnnost : N148017
Anotace -
Předmět navazuje na Řemeslné techniky a Dějiny uměleckých řemesel. V jednotlivých kapitolách se studenti seznamují se specifičností uměleckořemeslného zpracování kovů v různých historických obdobích. Pozornost je věnována technikám a materiálům se kterými se restaurátor a konzervátor setkává v praxi.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • charakterizovat jednotlivé slohy,
  • určit techniky, jimiž se vyznačují kovové předměty vytvořené (vyrobené) v určitém období.

Budou se orientovat v typech předmětů a dekorech.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z: Stehlíková D.: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, Libri, 2003, ISBN 80-85983-90-7

Z: Knápek Z.: edice knih Rukověť starožitníka a sběratele, nakladatel: Ing. Antonín Franek, ISBN 80-85839-53- 9, ISBN 80-85839-32-6, ISBN 80-85839-22-9, ISBN 80-85839-50-4

D: de Morant H.: Dějiny užitého umění, Odeon, 1983

D: Semerák G., Bohman K.: Umělecké kovářství a zámečnictví, SNTL, 1979

D: Křížek L.:Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri, 2003

D: Manoušek R.: Zvonařství, Grada, 2006

D: Janotka M. Linhart K: Zapomenutá řemesla, Svoboda, 1984

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod – typy kovářských prací, základní typy zbraní a zbroje, typy liturgických předmětů, stolního náčiní a šperků.

2. Pravěk - doba kovů.

3. Egyptský šperk a zpracování kovů.

4. Antika – bronzy, zbroj a šperky Řeků.

5. Bronzy a šperky Etrusků a Římanů.

6. Šperky Velké Moravy, emaily a byzantské práce z kovu.

7. Kovářství, liturgické náčiní a šperky středověku.

8. Renesanční bronzy, šperky, stolní stříbro a cínařství. Materiály rudolfínské doby.

9. Baroko – kovy, šperk, liturgie.

10. Směry 19. století, nové materiály, vliv průmyslu.

11. Biedermeier a historismy.

12. Secese, významné osobnosti, cín, kovářské práce, šperk.

13. Kubismus, Art deco.

14. Design a užité umění 20. století.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Dějiny uměleckých řemesel

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - čínština

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha