PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Informatika konzervování-restaurování - B148037
Anglický název: User Software for Restoration
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Průša Filip doc. Ing. Ph.D.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106028
Anotace -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Předmět je zaměřen na efektivní využití programů souboru Microsoft Office. Cílem je naučit studenta kvalitně zpracovat, s využitím automatizačních prostředků, rozsáhlý textový dokument (např. restaurátorskou zprávu atd.) obsahující grafické informace, plně využívat tabulkový procesor a vytvořit smysluplnou prezentaci. Velký prostor je věnován technickému zpracování fotografií v prostředí programu Adobe Photoshop. Dále je kladen důraz na práci s informačními databázemi a správu bibliografických informací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (29.09.2020)

Studenti budou umět:

Zpracovat rozsáhlý textově-grafický dokument.

Řešit výpočetní problémy, se kterými se mohou v rámci praxe restaurátorů setkat.

Prezentovat výsledky práce.

Zpracovat digitální fotografii na vysoké technické úrovni.

Aktivně vyhledávat relevantní informace v příslušných informačních databázích.

Literatura -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Z: Pecinovský J., Office 2007 - podrobný průvodce, 9788024719627

Z: Willmore B.,Velká kniha k Adobe Photoshop CS2, 9788025115404

Studijní opory -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

web.vscht.cz/prusaf

Sylabus -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)

1. Úvod - seznámení s prostředím programů a sítí VŠCHT.

2. Word 1 - styly, šablony, objekty.

3. Word 2 - práce s grafickými informacemi, rozložení, revize.

4. Word 3 + EndNote - správa bibliografických referencí a práce s nimi.

5. Excel 1 - výpočty, výpočtové funkce, práce s grafy.

6. Excel 2 - práce s grafy, databázové funkce.

7. PowerPoint 1 - význam prezentačního SW, možnosti programu, zásady tvorby prezentace.

8. PowerPoint 2 - modelová prezentace, tvorba posteru.

9. Základy práce s grafickými soubory 1.

10. Základy práce s grafickými soubory 2.

11. Informatika – získání informací, princip tvorby sekundárních a terciálních zdrojů, struktura dokumentů, způsoby citace, ISO 690, restaurátorská zpráva.

12. Knihovny, CASLIN, databáze – Web of Science, Scopus.

13. Databáze – restaurátorské, vhodné weby, patenty.

14. Zápočtový test - Word/Excel/Powerpoint/databáze.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Úspěšné absolvování závěrečného testu. Možnost získat 10b (2x5b) za vypracování 2 dobrovolných domácích úkolů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha