PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborná praxe restaurování I - B148042
Anglický název: Specialised Practice I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N150007
Anotace -
Studenti absolvují v období letních prázdnin 2-týdenní praxi na restaurátorských a konzervátorských pracovištích organizací nebo soukromých restaurátorů. Náplň praxe studentů je volena dle jejich specializace.
Poslední úprava: Drábková Klára (26.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

prakticky využít znalosti získané při studiu

řešit konkrétní problémy

pracovat jako součást týmu

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

Z: žádná

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u vedoucího praxe.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Sylabus -

1. Seznámení s provozem pracoviště.

2. Zapojení do činnosti daného pracoviště a realizace pracovních úkolů.

3. Zpracování zprávy o praxi

Poslední úprava: Drábková Klára (26.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Semestrální práce I

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování praxe dle smlouvy a odevzdání zprávy v rozsahu cca 5 stran textu + obrázky

Zpráva musí obsahovat název instituce a jméno vedoucího praxe.

Obsah a struktura zprávy odpovídá restaurátorské/konzervátorské zprávě (úvod, průzkum - zhodnocení stavu objektu, restaurátorský záměr, popis zásahu, použité materiály, doporučené podmínky uložení).

Do zprávy může být přidáno zhodnocení praxe.

Poslední úprava: Drábková Klára (26.03.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha