PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kvalita ovzduší a její kontrola - B216012
Anglický název: Atmosphere Quality and Its Monitoring
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)
Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)

Studenti budou umět:

znát základní pravidla monitoringu kvality ovzduší

analyzovat vzorky venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší

vyjadřovat složení plynných směsí

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)

D: Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7

Z: Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6

D: Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X

D: A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)

přednášky uvedené S:\Skácel\Kvalita ovzduší a její kontrola

National Emission Standards for Hazardeuous Air Pollutants (NESHAPS)

publikované v Federal Register pod názvem Title 40, Part 61, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 61)

New Source Performance Standards (NSPS) publikované v Federal Register

pod názvem Title 40, Part 60, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 60)

Metody výuky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)

přednášky

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)

strukturovaná písemná zkouška

ústní zkouška přednášené látky

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)

1. Systém sledování kvality ovzduší v České republice (ISKO, AIM, staniční síť)

2. Venkovní, vnitřní a pracovní ovzduší - charakteristiky, sledované veličiny a legislativa

3. Vzorkovací trať pro kontinuální měření (on-line), postupy odběru vzorku (off-line) pro venkovní ovzduší

4. Postupy odběru vzorků vnitřního a pracovního ovzduší

5. Analýza oxidů uhlíku

6. Analýza oxidů dusíku

7. Analýza oxidu siřičitého

8. Analýza ozonu

9. Analýza těkavých organických látek

10. Analýza aerosolových částic

11. Analýza toxických kovů

12. Analýza persistentních organických znečišťujících látek

13. Výpočty v analýze ovzduší

14. Dálková detekce

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N216006, N402002 a N403011

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.12.2020)

Analytická chemie I, Fyzikální chemie I

 
VŠCHT Praha