PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Adaptace vodního hospodářství na změny klimatu - B217014
Anglický název: Adaptation of water management to climate change
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Anotace -
Změna klimatu ovlivňuje vodní hospodářství mnoha způsoby, od frekvence a intenzity sezonních i dlouhodobých projevů sucha a povodňových událostí po ovlivnění povrchových a i podzemních vodních zdrojů a technologických přístupů k úpravě pitných vod a čištění odpadních vod. V rámci tohoto předmětu studenti získají informace o hlavních aspektech výše uvedených jevů a možnostech adaptace vodního hospodářství na tyto jevy.
Poslední úprava: Jeníček Pavel (31.08.2021)
Literatura -

1) Trnka, M. Změna klimatu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015

2) Howard, Guy, et al. "Climate change and water and sanitation: likely impacts and emerging trends for action." Annual review of environment and resources 41 (2016): 253-276.

3) Trnka, M. et.al. Assessing the combined hazards of drought, soil erosion and local flooding on agricultural land: a Czech case study. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 231–249, ISSN: 0936-577X

4) Howard, G., Calow, R., Macdonald, A., & Bartram, J. (2016). Climate change and water and sanitation: likely impacts and emerging trends for action. Annual review of environment and resources, 41, 253-276. (https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-environ-110615-085856)

5) Pahl-Wostl, C. (2015). Water governance in the face of global change. From Understanding to Transformation. Springer.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (31.08.2021)
Sylabus -

1. Změny vodního hospodářství v kontextu Zelená dohody pro Evropu, Water 4.0.

2. Klimatické změny a přirozený koloběh vody v přírodě v globálním a lokálním měřítku.

3. Nerovnoměrnost srážek, vodní stres, struktura spotřeby vody.

4. Opatření proti nedostatku vody a suchu.

5. Decentralizovaná řešení nedostatku vody.

6. Recyklace vod.

7. Povodně a vodní hospodářství.

8. Tepelné znečištění vod, rozpuštěný CO2, O2. – příčiny, důsledky, opatření.

9. Acidifikace a eutrofizace vod – příčiny, důsledky, opatření.

10. Hygienické a zdravotní důsledky klimatických změn.

11. Klimatické změny a vodní hospodářství průmyslu zemědělství.

12. Klimatické změny a čištění odpadních vod, energetická soběstačnost.

13. Vodní hospodářství a skleníkové plyny.

14. Souhrn adaptačních opatření ve vodním hospodářství.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (13.11.2022)
Vstupní požadavky -

Žádné

Poslední úprava: Jeníček Pavel (31.08.2021)
 
VŠCHT Praha